Print this page

Melding, vrijstelling, vergunning

Wie wil bouwen of verbouwen moet in de meeste gevallen een aanvraag tot omgevingsvergunning indienen. Maar ook andere werken die impact hebben op de ruimtelijke ordening zijn vergunningsplichtig.

Als u constructieve wijzigingen doet aan uw woning of u bouwt groter dan 40 m² moet u een aanvraag doen in samenwerking met een architect.

Kleine werken op en rond een gebouw zijn soms vrijgesteld van vergunning. Dat geldt bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden voor losstaande bijgebouwen in de private tuin. Opgelet: vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen. Informeer dus steeds bij de dienst Omgeving.

Heeft u een vergunning of melding nodig, dan kan u die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket, een vereenvoudigde versie van het omgevingsloket. Het regulariseren van iets is steeds via het omgevingsloket, niet via snelinvoer.

Voor je de aanvraag indient kan je best de dienst Omgeving contacteren om na te gaan welke procedure u moet volgen.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dokter Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.