Print this page

Subsidie voor kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen (KLE's) zoals hagen, poelen, bomen en houtwallen hadden in het verleden een belangrijke functie in ons landschap. De doornige hagen dienden als voorlopers van prikkeldraad om het vee in de weide te houden, poelen werden aangelegd als drinkplaats voor de dieren, houtkanten brachten geriefhout op en knotbomen ontwaterden de natte weilanden.

Veel van deze historische KLE’s dreigen verloren te gaan. Vandaag dragen ze echter bij tot een grotere biodiversiteit. Zij zijn onder andere de schuilplaats van vele kleinere diersoorten.

De gemeente Herk-de-Stad is overtuigd van het belang van kleine landschapselementen en bevordert daarom de aanleg en het onderhoud van KLE’s met een subsidie.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) bezorgt je meer informatie over KLE's. Zij helpen je ook bij het aanvragen van je subsidie.

Contact RLHV: info@rlh.be of 011 31 38 98

Subsidiebedrag

Aanplant

 

 

Bedrag

Hagen en heggen

1,50 euro/lm

Houtkanten

0,50 euro/m2

Loofbomen en knotbomen

15 euro/boom of 2,50 euro/stek

Hoogstamfruitbomen + 5 jaar vormsnoei

35 euro/boom

Aanleg

 

 

Bedrag

Poel

200 euro/poel

Onderhoudspremie

 

 

Bedrag

Haag of heg

Tweejaarlijks 0,50 euro/lm of max. 250 euro

Houtkant

0,14 euro/m2

Knotbomen

10 euro/boom of max. 250 euro

Eenmalig achterstallig onderhoud hoogstamfruitbomen

Max. 30 euro per boom tot max. 250 euro

Onderhoud poel

100 euro/poel om de 5 jaar beperkt tot 200 euro/jaar

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.