Print this page

Occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

U heeft een toelating nodig voor occasionele verkoopacties met een niet-commercieel karakter.

Beschrijving

Occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter zijn verkoopacties voor een goed doel. Vaak staan deze verkopen gekend als het houden van een collecte.

Typische voorbeelden zijn de acties van verenigingen, scholen en particulieren om culturele, sportieve, menslievende, sociale of educatieve doelstellingen te realiseren. Het goede doel kan ook de kas van de eigen vereniging zijn.

Voor deze verkopen moet je een toelating aanvragen. Voor de ambulante handelaars gelden andere bepalingen. 

Voorwaarden

  • De verkoop heeft een van volgende doelen: liefdadigheid, een sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, de bescherming van de natuur en de dierenwereld of de bevordering van ambachten of streekproducten.
  • De verkoop is occasioneel.

Procedure

  • Indien de verkoop zich beperkt tot de gemeente Herk-de-Stad: volledig ingevuld online-aanvraagformulier bezorgen aan gemeente Herk-de-Stad. Vervolgens controleert de dienst Lokale Economie de gegevens op deze aanvraag. Als alles in orde is, wordt het dossier geagendeerd op een zittingsdatum van de burgemeester. De burgemeester neemt de definitieve beslissing.
  • Indien de verkoop plaatsheeft in en buiten de gemeente Herk-de-Stad: volledig ingevuld aanvraagformulier bezorgen aan FOD Economie, Dienst Economische Vergunningen, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, of via info.saev@economie.fgov.be.

Bedrag

De toelating wordt gratis afgeleverd.

Uitzonderingen

Dit aanvraagformulier moet niet ingevuld worden door erkende jeugdverenigingen en Verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen en hiertoe erkend zijn door de FOD Financiën (cf. KB 24.09.2006). Deze laatste organisaties moeten een verklaring indienen via een brief aan het college van burgemeester en schepenen, ten minste één week voor de aanvang van de verkoop.
 

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.