Print this page

Zaak starten

Als u een eigen zaak wil starten, dan moet u grondig voorbereid zijn om alle mogelijke kansen op succes te benutten. Informeer u daarom grondig. Dit kan aan de hand van de publicatie 'Mijn eigen zaak: starten met kennis van zaken' van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Omgevingsvergunning nodig?

U doet best navraag bij de dienst Omgeving. Daar kom je te weten of de activiteiten die u in gedachten heeft wel degelijk mogen worden uitgeoefend op de vestigingsplaats die u op het oog hebt. Verder kan u ook bij die dienst terecht voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of verkavelingen. U gaat best ook langs bij de dienst Leefmilieu om na te gaan of u een omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning) nodig hebt. Handelsvestigingen of -gehelen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² hebben bovendien een kleinhandelsvergunning (vroegere socio-economische vergunning) nodig.

Wil u een horecazaak starten?

Dan verwijzen we u graag door naar de Startersbrochure van Horeca Vlaanderen.

Horecazaken zijn publiek toegankelijke ruimten en dienen in orde te zijn met de brandveiligheid. Meer info over de meldingsplicht en het brandveiligheidsattest krijgt u bij de brandweerzone Zuid-West Limburg.

Als u graag een terras wilt plaatsen op het openbaar domein voor uw horecazaak, dan moet u een terrasvergunning aanvragen. Er zijn regels voor het plaatsen van een terras. 

Reglement voor het plaatsen van terrassen bij horecazaken op het openbaar domein

Ondernemingsloketten

Verder bestaan er gespecialiseerde organisaties die u graag van de nodige, correcte startersinformatie voorzien: de ondernemingsloketten. Via deze link kan u het ondernemingsloket in uw buurt zoeken.

Startkampas

Je hebt beslist een bedrijf op te starten, of je denkt eraan. Dit startkompas is een werkinstrument waarmee je de haalbaarheid (financieel en organisatorisch) van jouw project kan inschatten. Bovendien kan het startkompas dienen als basis voor een ondernemingsplan.

Op https://www.vlaio.be/nl/publicaties/startkompas kan je een handige startersgids downloaden.

Vragen?

U kan ook steeds terecht bij de dienst Lokale Economie. Deze dienst zal indien mogelijk, zelf een antwoord geven op uw vragen. Als dat niet kan, verwijst men u door naar de juiste dienst. Ook de andere gemeentelijke diensten, zoals Omgeving of Leefmilieu, staan na een afspraak voor u klaar. Vraag gerust advies of hulp bij uw dossiers.

Gratis begeleiding voor werkzoekenden bij het oprichten van een eigen zaak

Droomt u als werkzoekende van een eigen zaak, maar weet u niet goed hoe u dat het beste kunt aanpakken? Syntra, VDAB, Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Europees Sociaal Fonds (ESF) slaan de handen in elkaar om uw zaak een optimale start te geven. Zo vergroot u uw kansen op succes.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor gratis begeleiding, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • U woont in Vlaanderen en u bent
  • niet-werkende werkzoekende
  • of deeltijds aan het werk (met inkomensgarantie)
  • of bedreigd door een collectief ontslag of sluiting van de onderneming
  • of individueel ontslagen om economische redenen.
 • U hebt een concreet idee voor een eigen zaak.
 • U wilt zelfstandige worden in hoofdberoep en bent bereid om binnen een tot anderhalf jaar te starten met uw bedrijf.
 • U hebt voldoende kennis van het Nederlands.

Procedure

Maak een afspraak met de VDAB. Tijdens een gesprek gaat een VDAB-bemiddelaar na of u in aanmerking komt voor de gratis begeleiding.

Als dat het geval is, krijgt u een afspraak met een startersadviseur van Syntra. De startersadviseur stippelt samen met u een actieplan uit. Met het gratis begeleidingstraject wordt u begeleid tot de eigenlijke start van uw zaak. Afhankelijk van uw noden kan de begeleiding bestaan uit de volgende onderdelen:

 • U bekijkt met uw adviseur of uw idee financieel haalbaar is en waar u de juiste financiering vindt.
 • U stelt samen een ondernemingsplan op en bekijkt welke formaliteiten u moet regelen.
 • U gaat mogelijk aan de slag bij een starterslabo. Dat houdt in dat u in een veilige omgeving uw eigen activiteit opstart en uittest. Zo kunt u beslissen of uw project in de praktijk haalbaar is.

Bedrag

De begeleiding is gratis.

Schrijf je in bij een ondernemingsloket

Elke startende onderneming moet zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit kan je doen bij een erkend ondernemingsloket. Bij inschrijving krijgt je meteen een ondernemingsnummer. Het ondernemingsloket biedt je ook bijkomende diensten aan zoals het vervolledigen van het startdossier en begeleiding bij startersvragen.

Een lijst van de erkende ondernemingsloketten vind je hier.

Waar kan je als starter zoal terecht?

Het aantal starters stijgt jaarlijks opnieuw, en Roeselaarse starters kennen de hoogste overlevingsgraad in Vlaanderen. De dienst Economie van de stad Roeselare staat steeds voor je klaar. We geven je graag advies en wijzen je de kortste weg naar de juiste info en de volgende stappen om met je zaak te kunnen starten.

Je bent pas gestart of je denkt er aan een zelfstandige activiteit op te starten? Hieronder vind je een overzicht van instanties die voor jou nuttig kunnen:

Wanneer je een eigen zaak wil oprichten, dan is het belangrijk dat je goed voorbereid bent. Het is aangewezen dat je over een aantal zaken goed nadenkt vooraleer je van start gaat.

Inschrijven bij de KBO gebeurt via een erkend ondernemingsloket naar keuze. Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Het gaat in sommige gevallen om verplichte administratieve verrichtingen. Een loket kan ook bijkomende diensten aanbieden.

Het RSVZ beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers, vanaf de oprichting van hun zaak tot na hun pensioen. Je kan er terecht met vragen over je rechten en verplichtingen. Ten laatste op de dag van je opening (en ten vroegste 6 maanden vóór je opening) moet je je aansluiten bij een erkend sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

De FOD Economie staat in voor de regulering en de coördinatie van de Belgische economie.

VLAIO is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen.

Terwijl in de horeca de wetgeving over de gegiste en sterke dranken van toepassing is, gelden voor de alcoholverkoop via de detailhandel andere regels.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.