Maak een afspraak
Print this page

Onderhoud wegen

Mankementen aan wegen worden door de wegbeheerder opgelost. Het gemeentebestuur zorgt voor de gemeentewegen, het Vlaams gewest zorgt voor de gewestwegen.

Gemeentewegen

De technische dienst van Herk-de-Stad zorgt voor:

  • het regelmatig opruimen van zwerfvuil op en langs de wegen en op alle openbare plantsoenen en pleinen;
  • een efficiënte sneeuw- en ijzelbestrijding tijdens de winterperiode, volgens een bepaalde volgorde. De bewoners moeten volgens het politiereglement zelf het voetpad voor hun eigendom sneeuw- en ijzelvrij maken over een breedte van één meter;
  • de kleinere en dagelijkse onderhoudswerken aan wegen, voetpaden en fietspaden;
  • de gewone onderhoudswerken aan rioleringen in opdracht van Fluvius. Deze werken omvatten onder meer het uitvoeren van kleine herstellingen aan huisaansluitingen onder het openbaar domein, het herstellen of vastleggen van putdeksels enzovoort.

Buitengewone onderhoudswerken worden aanbesteed en dus uitgevoerd door aannemers:

  • herstellingswerken aan wegen en rioleringen;
  • onderhoud en kleine herstellingen van pompstations;
  • reinigen van straatkolken;
  • verbeteren of vernieuwen van bestaande wegen.

Informatie en/of klachten over de (her)aanleg, verbeteringswerken of herstellingswerken van gemeentelijke wegen, bruggen, voetpaden, riolering, waterlopen,… kunnen aan de technische dienst doorgeven worden via het meldingsformulier.

Gewestwegen

Gewestwegen zijn de belangrijke verbindingswegen tussen gemeenten; je kan ze herkennen aan hun N-nummer. In Herk-de-Stad gaat het om de Sint-Truidersteenweg, Stevoortweg, N2 en de Kiezelweg/Neerstraat/Stationsstraat.

De gewestwegen zijn eigendom van het Vlaamse Gewest en worden ook door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het gewest beheerd en onderhouden.

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad heeft dus geen rechtstreekse bevoegdheid over deze wegen. Bij werken of manifestaties langs gewestwegen waarbij verkeersmaatregelen nodig zijn, moet de gemeente het gewest vooraf om toelating vragen.

Meldingen van problemen/ongemakken op en langs gewestwegen en/of bijhorende fietspaden doorgeven kan via www.meldpuntwegen.be of via het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid (elke werkdag vanaf 9 uur tot 19 uur).

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.