Print this page

Wegenwerken en ontwerpen

Werken in uitvoering

Ganzenhoek

Aanleggen van inritten op openbaar domein, het inrichten van plantvakken op de openbare berm en de aanleg van een voetpad.

Bewonersbrief werken Ganzenhoek

Stapstraat

Op 11 maart 2020 werd er een infovergadering georganiseerd voor de bewoners van de Stapstraat (gedeelte tussen Sint-Jorislaan en Manestraat) in verband met de geplande rioleringswerken in dit gedeelte van de Stapstraat. De voorbereidende werken hiervoor startten in augustus 2020. De werken zijn in april 2021 afgerond.

Presentatie werken Stapstraat

Geplande werken

Amandinaweg

De volledige rijweg vernieuwd wordt vernieuwd waarbij een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd zal worden. 

Timing: Amandinaweg: augustus 2021

Bewonersbrief werken Amandinaweg 16 november 2020

Bewonersbrief werken Amandinaweg 31 maart 2021

Herinrichting kruispunt N2 Steeweg-Kapelstraat-Bosstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal het kruispunt vernieuwen van de N2 Steenweg met de Kapelstraat en de Bosstraat in Herk-de-Stad . Het moet de woon- en schoolomgeving in deelgemeente Berbroek beter ontsluiten en verkeersveiliger maken. 

Wat verandert er concreet?

  • De fietspaden worden vrijliggend, voldoende breed en verhoogd aangelegd. Rondom het kruispunt worden ook de voetpaden aangepakt. Opde Steenweg komen oversteekpunten zodat fietsers en voetgangers in twee tijden kunnen oversteken.
  • Op het kruispunt komen verkeerslichten . De beide afslagstroken op de Steenweg richting de Kapelstraat en de Bosstraat worden maximaal verlengd en krijgen een verhoogde, groene middengeleider . Dat verhoogt het veiligheidsgevoel van de automobilist en zal de verkeersafwikkeling verbeteren.
  • De bushaltes op de Steenweg worden vernieuwd en uitgerust met schuilhuisje en fietsenstalling.

Surf naar www.wegenenverkeer.be/herk-de-stad en ontdek het vernieuwde kruispunt.

Timing: zomer 2021

Bewonersbrief 15 oktober 2020

Keernestraat

De volledige rijweg vernieuwd wordt vernieuwd waarbij een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd zal worden. 

Timing: augustus 2021

Bewonersbrief werken Keernestraat

Pastorijstraat

Fluvius wenst in de nabije toekomst de bestaande bovengrondse netten in de Pastorijstraat te vernieuwen. Het stadsbestuur van Herk-de-Stad heeft beslist om van deze werken gebruik te maken en mee te investeren om de bovengrondse bundels ondergronds te brengen, en de openbare verlichting volledig te vernieuwen.

Timing: najaar 2021

Bewonersbrief werken Pastorijstraat

Rode Kruisweg en zijwegen Amandinaweg

Timing: 2022-2023

Rummenweg

Timing: 2023-2024

Huisvuilophaling bij werken

Als er in een straat werken aan de gang zijn, is het voor huisvuilwagens niet evident om de vuilniszakken, PMD-zakken of groenzakken op te halen. De technische dienst zorgt voor de ophaling binnen de werfzone een dag op voorhand, en plaatst de zakken klaar voor ophaling buiten de werfzone. Juiste afspraken krijg je schriftelijk voor de werken aanvatten in je brievenbus.

Schademelding bij werken

Je moet steeds schriftelijk aangifte doen van het schadegeval. In deze aangifte vermeld je best:

  • De datum van de vaststelling van de schade.
  • Een korte beschrijving van de schade.
  • De directe oorzaak van de schade.
  • Naam en adres van de eigenaar van de woning, indien je zelf huurder of gebruiker bent.

Deze gegevens bezorg je aan de technische dienst.

Na het verzamelen van de nodige technische inlichtingen door de gemeente zal de gemeente:

  • Het schadegeval aangeven bij haar verzekeringsmaatschappij. De gemeente vraagt dan om dit ook te doen samen met de aannemer bij jouw/zijn verzekeringsmaatschappij,
  • of de zaak doorverwijzen naar de volgens haar als aansprakelijke partij (bv. de rioolbeheerder, de aannemer ...)
  • of het dossier afsluiten bij gebrek aan oorzakelijk verband tussen de werken en de eventuele schade.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dokter Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.