Maak een afspraak
Print this page

Aquafin-project ‘afkoppeling industrieweg’

Waarom wordt er gewerkt?

Europa heeft haar lidstaten een aantal richtlijnen opgelegd om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren. In België is de waterkwaliteit een bevoegdheid van de gewesten. Het Vlaamse Gewest doet een beroep op Aquafin om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen.

Via dit project wil Aquafin het regenwater dus gescheiden van het afvalwater opvangen en afleiden naar de waterloop. Regenwater is relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. In de riolen en op de rioolwaterzuiveringsinstallatie neemt het plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater. Door het regenwater apart af te voeren, wordt de waterzuiveringsinstallatie minder belast en het afvalwater beter verwerkt.

Wat houdt het werk?

 • Riolering: aanleg van een nieuw gescheiden stelsel met optimale afkoppeling
  • cfr. vigerende wetgeving
  • Afkoppeling bedrijventerrein zorgt voor minder druk op het afwaartse rioleringsstelsel 
  • Aanleg bufferbekkens voor regenwater positief voor waterlopen in de buurt (Houwersbeek, Herk)
 • Wegenis: herstel van wegdek waar de rioleringswerken uitgevoerd worden
  • In kader van de rioleringswerken wordt het volledige wegdek van de Industrieweg volledig vernieuwd (opbouw in beton)
  • Voor de bereikbaarheid van de bedrijven is er tijdens de werken een tijdelijke omleidingsweg (opbouw in asfalt

Wat is de complexiteit van het werk?

Met de regelgeving die toeneemt en de steeds hogere eisen die worden gesteld aan openbare werken (leefmilieu, archeologie, omgevingstechnisch, …), neemt ook de complexiteit van wegenis- en rioleringswerken toe.  Dit is zo voor deze soort werken in woonstraten, dit geldt bij uitstek voor dit soort werken in een industriezone. De industriezone moet dag en nacht bereikbaar zijn (niet enkel op spitsuren) en er is geen mogelijkheid tot omleiding (iedere m² van het openbaar domein wordt gebruikt voor manouvers, laden en lossen, …).

Wat is de timing van het werk?

Voorlopige prognose startdatum: voorjaar 2024.
Voorlopige inschatting duurtijd: 300 werkdagen (excl. eventuele onderbrekingen en werken van nutsmaatschappijen)

De ontwerpplannen zijn nagenoeg rond, maar vooraleer de werken kunnen starten, dient er nog een hele procedure doorlopen te worden. Gezien de nabije aanwezigheid van het Schulensbroek moet de impact van het rioleringsproject op dit gebied bekeken worden in een MER-ontheffing. Ook wat betreft de te verwachten bemalingsdebieten dient er nog wat bijkomend onderzoek te gebeuren, vooraleer de MER-ontheffing kan aangevraagd worden. Daarna dient er een vergunningstraject doorlopen te worden. In dit kader zal er ook nog een openbaar onderzoek worden uitgevoerd. Ook moet er nog milieuhygiënisch en archeologisch bodemonderzoek worden uitgevoerd. De onderhandelingen voor de geplande bufferbekkens (innames) zijn lopende. Pas na al deze stappen, kan het bestek opgemaakt worden en start Aquafin met de procedure om een aannemer aan te stellen.

Hinder door het werk

 • Tijdens uitvoering werken overal slechts éénrichtingsverkeer. Aan de doodlopende straten wordt gewerkt met een lichtenregeling.
 • Rioleringswerken: verkeer kan over tijdelijke asfaltverharding in de berm of over minder-hindersteenslag.
 • Wegeniswerken: betonverharding wordt rijstrook per rijstrook aangelegd. Hierover mag 3-4 weken geen verkeer.
 • Betonverharding wordt tot in de helft van de oprit gelegd zodat bedrijven continu bereikbaar blijven.

Documenten over het project

Brief afkoppeling industrieweg: herinnering uit te voeren afkoppelingswerken

Powerpoint presentatie infovergadering 20 april 2022

Informatievergaderingen

Bij iedere belangrijke fase van het voorbereidend traject van de werken worden er informatievergaderingen georganiseerd.

Contactgegevens

Aquafin
e-mail: info@aquafin.be
tel. 03 450 49 95

Afkoppelingsdeskundige
Bart Geeraerts (Avlop)
e-mail: info@avlop.be
tel. 011 18 81 64
gsm 0495 24 50 26

Stadsbestuur Herk-de-Stad
Technische dienst
e-mail: td@herk-de-stad.be
tel. 013 38 03 00
 

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.