Maak een afspraak
Print this page

Europees rijbewijs

Wat

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.
Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen?
  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
    Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.
Bedrag

26 euro

Check de geldigheidsduur van je rijbewijs en vervang op tijd

Sinds 7 juli 2010 is het elektronische Europese rijbewijs (bankkaartmodel) in België van toepassing. Dit is slechts 10 jaar geldig, net zoals de elektronische identiteitskaart. Na 10 jaar moet je het rijbewijs vernieuwen in het stadhuis.
In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaarten laat de federale toepassing voor rijbewijzen momenteel niet toe om bestuurders aan te schrijven als het rijbewijs bijna verstreken is. Je ontvangt dus geen brief als je rijbewijs vervalt. Je moet zelf de einddatum checken en tijdig de hernieuwing van jouw rijbewijs aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Een nieuw rijbewijs kost 26 euro. 

Papieren rijbewijs

Het vroegere 'papieren' rijbewijs moet je voorlopig niet verplicht omwisselen voor een bankkaartmodel, op voorwaarde dat het document in goede staat is, alle tekst leesbaar is en de foto op het rijbewijs overeenkomt met het huidige uitzicht van de houder. Heb je jouw rijbewijs niet bij als er politiecontrole is, dan moet je het bewijsstuk zo snel mogelijk kunnen voorleggen op het politiekantoor. Doe je dit niet of rij je rond met een vervallen rijbewijs, dan wordt een proces-verbaal opgemaakt en beslist de rechtbank over een eventuele boete.
 

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.