Print this page

Veiligheid

De gemeente Herk-de-Stad profileert zich als een veilige en leefbare gemeente. Heel wat diensten werken hier rond. De meest zichtbare zijn de lokale politie, brandweer en medische hulpdiensten.

Toch werkt men ook vanuit het gemeentebestuur rond dit thema. Zo zit de burgemeester de Veiligheidscel voor, bijgestaan door de noodplanningscoördinator. De noodplanningscoördinator moet de gemeente Herk-de-Stad voorbereiden op elke potentiële noodsituatie.

 

Wat doet de overheid?

Bij een ramp moet de hulpverlening zo snel mogelijk kunnen starten. Het gaat immers om mensenlevens. Het is minstens zo belangrijk dat de samenwerking en communicatie tussen de verschillende hulpdiensten vlot verloopt. Om dit te bevorderen, beschikt de gemeente over een algemeen nood-en interventieplan (ANIP). In dit ANIP worden de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Indien er zich een ramp voordoet, richt de gemeente een crisiscentrum op waarin de nodige beleidsbeslissingen genomen worden, bv. algemene cooördinate noodhulp, evacueren, welke opvangcentra, informatie aan bevolking en pers,... De coördinatie op het terrein gebeurt door de CP-OPS (commandopost operaties).

Ook preventief werken we aan je veiligheid. Bedrijven die werken met stoffen die brandbaar, explosief, bijtend of giftig kunnen zijn, vallen onder de milieuwetgeving en zijn gebonden aan vergunningen en controles. Ook bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of via het water zijn er risico's. Daarom is dit transport aan strenge veiligheidsmaatregelen en controles gebonden. Bij evenementen waar veel mensen bijeen zijn, kan er paniek uitbreken op het moment dat zich een incident voordoet. Voor dergelijke evenementen worden de veiligheid voor het publiek en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten geëvalueerd tijdens een coördinatievergadering.

Noodplanningscoördinator

De wetgeving in verband met de nood-en interventieplanning verplicht de gemeenten om een noodplanningscoördinator te hebben. Ivan Smeyers is de noodplanningscoördinator van Herk-de-Stad.

De noodplanningscoördinator staat in voor het opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen van onze gemeente. Hiervoor werkt hij nauw samen met de burgemeester en de veiligheidscel. Hij staat ook mee in voor het organiseren en evalueren van rampoefeningen, het opmaken van risicoanalyses en het bijhouden van een logboek van de overheid tijdens rampen.

Maar ook voor een aantal andere zaken naast rampenplanning doet de overheid een beroep op de noodplanningscoördinatoren. Zij helpen nog steeds met het samenstellen van stormschadedossiers, maar zorgen ook voor de uitvoering en communicatie van maatregelen die voortvloeien uit ernstige bedreigingen voor de volksgezondheid zoals epidemieën, varkenspest, dolle koeienziekte, blauwtong, vogelgriep, eikenprocessierups, Mexicaanse griep , enz.....

Tijdens een rampsituatie verzorgt de noodplanningscoördinator het secretariaat van het gemeentelijk crisiscentrum. Hij moet 24/24u en 7/7d beschikbaar en oproepbaar zijn.

Algemeen Nood- en Interventieplan

Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt. Het regelt de inzet van verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten...) bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel het bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als het operationeel (CP-OPS) optreden op gemeentelijk niveau.

Wat staat er in dit plan?

 • Een overzicht van de soorten rampen en zware ongevallen die zich in onze gemeente kunnen voordoen.
 • Een overzicht van diensten, instanties en organisaties die bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen kunnen worden betrokken
  • een alarmeringsschema
  • de hoofdlijnen met betrekking tot het waarschuwen van de bevolking
  • de hoofdlijnen met betrekking tot opvang en bescherming van de bevolking en slachtoffers
  • de hoofdlijnen tot het organiseren van oefeningen

Bij een noodsituatie moeten de hulpdiensten eveneens weten wat er zich in de omgeving van de noodsituatie bevindt (mogelijke opvangcentra, plaatsen waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, bedrijven met groot brandgevaar, firma's die bij een grote ramp extra materiaal kunnen leveren...).

De gemeente probeert deze gegevens in het ANIP actueel te houden door regelmatig een update te doen.

Ook jouw bedrijf of instelling kan opgenomen zijn in deze database. Wanneer je nog niet door het gemeentebestuur gecontacteerd bent en toch vindt dat om een of andere reden (als risicobedrijf, gelegen nabij een risicovol bedrijf, leveren van hulpmiddelen,...) jouw bedrijf of instelling opgenomen zou moeten worden, kun je de rampencoördinator contacteren.

Veiligheidscel

De veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de noodplanningscoördinator en de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines en kan eventueel uitgebreid worden met andere specialisten.

De veiligheidscel van Herk-de-Stad heeft volgende vaste leden:

 • Burgemeester: Bert Moyaers
 • Noodplanningscooördintator: Ivan Smeyers
 • Brandweer: Bert Swijsen
 • Volksgezondheid: Dr. Winne Haenen
 • Politie: Philippe Pirard (politie Limburg Regio Hoofdstad) en Robin Minten (Federale politie)
 • Logistiek: Jan Nijsen
 • Communicatie: Maarten Snoeks

Aanvullende leden: Nathalie Creten (algemeen directeur), Sofie Devriendt (milieuambtenaar), Jan Celis (deskundige)

 De belangrijkste taken van de Veiligheidscel zijn:

 • Opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen

 • Opstellen van actiefiches

 • Organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen, oefenbeleid uitwerken

 • Evalueren van oefeningen en noodsituaties

 • Bijsturen beheer incidenten en noodplannen

 • Opmaken inventaris van de risico's en risicoanalyse

 • Organiseren van voorafgaande informatie aan de bevolking over de noodplanning

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.