Print this page

Disclaimer website

Aansprakelijkheidsbeperker website gemeente Herk-de-Stad


De gemeente Herk-de-Stad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het schepencollege, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad. De gemeente heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dat betekent niet dat de gemeente de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Foute of onvolledige informatie kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding. De inhoud van de website kan zonder aankondiging gewijzigd, verwijderd of aangevuld worden. Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, mail dan naar info@Herk-de-Stad.be. Bij voorbaat hartelijk dank! De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van je programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van je apparatuur of programma's. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor websites van externe organisaties, overheden of instanties waarnaar ze verwijst en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die voortvloeit uit het raadplegen of gebruik van die externe websites en hun inhoud. Elke vereniging is zélf aansprakelijk voor de inhoud van zijn gepubliceerde teksten en voor het gebruik van alle foto- en illustratiemateriaal op de eigen pagina('s). Enkel foto's die zelf werden gemaakt door de eigen vereniging, of waarvoor gebruiksrecht (copyright) is verkregen om ze te publiceren, mogen gebruikt worden. Het gemeentebestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij het niet naleven van of bij inbreuken tegen bovenstaande bepalingen. De gemeente Herk-de-Stad behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar website. De informatie mag gratis, maar mits bronvermelding en alleen voor persoonlijk gebruik, aangewend worden. Gebruik en reproductie van multimedia-informatie (afbeeldingen, foto's, geluid...) is slechts toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Bepaalde foto’s, softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden. Het gebruik van het gemeentelogo en -wapenschild is uitdrukkelijk verboden.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.