Print this page

Ontwikkelingssamenwerking

De gemeente Herk-de-Stad heeft een sterke traditie op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Oog hebben voor een evenwichtige samenwerking tussen Noord en Zuid is oog hebben voor menselijke waardigheid, maar ook voor economisch evenwicht en duurzame relaties. Het gemeentebestuur kiest er bewust voor om door middel van subsidies, logistieke en promotionele ondersteuning te zorgen voor een goede omkadering waarin lokale verenigingen hun Noord-Zuidwerking ten volle kunnen ontplooien.  Ook de Wereldraad kan rekenen op een ruime ondersteuning van het gemeentebestuur. Tot slot kunnen Herkse jongeren (18-30 jaar) die op inleefreis of op stage gaan in het Zuiden rekenen op een subsidie.

Premies

Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Het gemeentebestuur voorziet subsidies ontwikkelingssamenwerking voor verenigingen die een eigen Noord-Zuidwerking hebben (dus zowel projecten in het Zuiden ondersteunen, als lokaal en regionaal sensibiliseringsacties organiseren) en die actief meewerken aan acties en projecten van  GeWOS, de gemeentelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking.

Iedere erkende vereniging dient uiterlijk op 15 oktober van het jaar waarin de subsidies worden uitgekeerd een aanvraag in via het secretariaat van de Wereldraad. Dat kan via ontwikkelingssamenwerking@herk-de-stad.be. De Wereldraad beoordeelt de dossiers en maakt een advies over aan het schepencollege dat de uiteindelijke beslissing neemt.

Subsidies werkstages voor Herkse jongeren in een ontwikkelingsland

Herkse jongeren tussen 18 en 30 jaar die een werkstage uitvoeren in een door de Verenigde Naties als ontwikkelingsland erkend land komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst van de gemeente. Het stageproject moet wel een praktisch-inhoudelijke en duidelijk meetbare meerwaarde hebben voor het ontwikkelingsproject zelf.

Van de jongeren zelf wordt een duidelijk engagement in verband met ontwikkelingssamenwerking verwacht dat ruimer is dan de werkstage zelf. Daarom wordt gevraagd een infoactiviteit rond het project te organiseren en moet de jongere minstens twee jaar meewerken aan de activiteiten van de Wereldraad.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 422,5 euro voor een stage van ten minste twee maanden of een aanmoedigingspremie van 211,25 euro voor een stage van ten minste drie weken. De premie bedraagt maximaal vijftig procent van het totale bedrag van de kosten van de stage.

Het aanvraagformulier kan via de link hieronder digitaal doorgestuurd worden.

Reglement

Werkstage van Herkse jongeren in een ontwikkelingsland

Aanvraagverklaring subsidie voor een werkstage in een ontwikkelingsland

FairTradeGemeente

Herk-de-Stad is sinds 2005 een FairTradeGemeente. FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat een gemeente en haar inwoners eerlijke handel en duurzame landbouw een warm hart toedragen en er ook effectief werk van maken. Het gemeentebestuur doet dat door enerzijds zelf voor Fair Trade te kiezen en anderzijds door promotiecampagnes rond Fair Trade actief te ondersteunen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Herkse Wereldraad, die zich naast alles wat te maken heeft met de Noord-Zuid problematiek ook bezighoudt met Fair Trade. Wil je meer hierover te weten komen?  Surf dan naar https://fairtradegemeenten.be/.

 

Oxfam Wereldwinkel Herk-de-Stad

De producten die je in de Wereldwinkel koopt zijn afkomstig van kleine producentengroepen in de Derde Wereld. Ze zijn rechtstreeks ingekocht tegen een prijs die in onderling overleg met de producenten tot stand is gekomen. Daardoor krijgen zij een eerlijke prijs in verhouding tot de kosten die ze er in geïnvesteerd hebben.

Oxfam Wereldwinkel Herk-de-Stad
Markt 27 bus 4
3540 Herk-de-Stad
tel. 013 32 51 80
e-mail: herk-de-stad@owv.be

Openingsuren:
woensdag van 13.30 tot 17 uur
donderdag van 13.30 tot 17 uur
vrijdag van 13.30 tot 17 uur
zaterdag van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.