Maak een afspraak
Print this page

Budgethulp

De rekeningen blijven zich opstapelen. Je staat achter met de huur. Er wordt gedreigd om je af te sluiten van gas en elektriciteit. De schoolrekeningen blijven onbetaald. Je rijdt zonder autoverzekering, …

Als je geen overzicht meer hebt over je schulden of als je niet meer weet hoe je alles nog kan betalen, kan je een beroep doen op het OCMW.

Wacht niet tot de gerechtsdeurwaarder aan de deur staat! Wees niet bang om contact op te nemen. Beter te vroeg dan te laat!

Maak een afspraak bij het OCMW en breng je identiteitskaart, papieren van je schulden of een zelfgemaakt overzicht van al je betalingen mee.

Een maatschappelijk assistent zal samen met jou een overzicht maken van je inkomsten, je vaste uitgaven (huur, gas- en elektriciteit, telefoon, leefgeld...) en je schulden.

Je individuele situatie wordt in kaart gebracht. Kan je je inkomsten nog verhogen? Kan je snoeien in sommige vaste kosten? Zijn jouw schulden correct m.a.w. is wat men je vraagt juist? Wat zijn je mogelijkheden om af te betalen zonder je menswaardig bestaan in het gedrang te brengen?

Het is altijd de bedoeling om de hulpverlening zo kort mogelijk te houden. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en vrijwilligheid. Het woordje "samen" is belangrijk. Het OCMW alleen kan niet alles oplossen maar samen zijn we sterker. Want... uit de schulden geraken vraagt een grote inspanning.

Welke hulpverlening wordt er aangeboden?

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een hulpverlener u kan helpen bij de afbouw van uw schulden ten gevolge van een consumentenkrediet, maar ook bij de afbouw van uw huurschulden, uw energieschulden, enz. Concreet gebeurt dit door een afbetalingsplan af te spreken met de schuldeiser(s) en/of door de schuld(en) te betwisten. Dit kan samengaan met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Voorwaarden

U moet cliënt zijn bij het OCMW.

Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij u advies en steun kunt krijgen en waarbij u zelf uw budget beheert. Als u schulden hebt, kunt u ook hiervoor juridisch advies krijgen.

Voorwaarden

  • U vindt het moeilijk om uw inkomsten en uitgaven te beheren.
  • U wilt hier graag professionele hulp bij.
  • U wilt wel zelf volledig blijven beslissen waaraan u uw budget besteedt.

Budgetbeheer

Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kunt u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werker.

Procedure

  • Ga langs bij uw OCMW. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor u.
  • Is budgetbeheer iets voor u, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.
  • Al uw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Uw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er uw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

Een schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij een beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Vrije beroepen, boeren en ambachtslui kunnen in principe wel gebruikmaken van een collectieve schuldenregeling.

Procedure

U vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont.

Om dit verzoekschrift op te stellen gaat u langs bij een OCMW in uw gemeente of een CAW in uw regio. U kunt het verzoekschrift ook zelf opstellen. Informeer u hierover bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats.

Als u wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. Deze schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers.

Minnelijke aanzuiveringsregeling

De schuldbemiddelaar zal met u en uw schuldeisers onderhandelen over een minnelijke aanzuiveringsregeling. Dit is een afbetalingsplan waarmee u op termijn uw schulden terugbetaalt. Wanneer er een akkoord is over dit afbetalingsplan, dan zal de schuldbemiddelaar vanaf dan uw hele inkomen beheren op een rekening die speciaal daarvoor geopend werd. Met het geld op die rekening betaalt de schuldbemiddelaar uw schuldeisers en verstrekt hij u leefgeld. Met dat leefgeld kunt u voorzien in uw dagelijkse behoeften (eten, huur, ...).

Wanneer u moeite hebt om uw leefgeld te beheren, kunt u een beroep doen op budgetbegeleiding of budgetbeheer. Een minnelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal 7 jaar.

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, dan stopt de bemiddeling en wordt uw dossier overgemaakt aan de rechter. Die rechter zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen aan u en uw schuldeisers.

Net als bij een minnelijke aanzuiveringsregeling zal een aangestelde schuldbemiddelaar uw inkomsten beheren op een aparte rekening. Met dat geld betaalt hij uw schulden terug en verstrekt hij u leefgeld. Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal 5 jaar.

Totale kwijtschelding van schulden

Als er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat u gewoon te weinig middelen hebt om uw schulden ooit terug te betalen, kan de rechter uw schulden volledig kwijtschelden. Dit kan bijvoorbeeld als u gepensioneerd bent en er geen mogelijkheid is om ooit uw inkomsten nog te verhogen.

De rechter is bij een totale kwijtschelding echter verplicht om alle voor beslag vatbare goederen (woning, auto, tv...) te laten verkopen.

Bedrag

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Hebt u niet genoeg geld om uw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussenbeide.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.