Maak een afspraak
Print this page

Materiële hulp

Voedselpakketten

Als je een laag inkomen, schulden of andere problemen hebt, kan je bij het OCMW terecht voor voedselpakketten. De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding.

Een maatschappelijk assistent gaat na of je recht hebt op een voedselpakket.

De voedselpakketten worden tweewekelijks uitgedeeld op woensdag tussen 14 en 16 uur door vrijwilligers van Sint-Vincentius.

Vluchtelingen

Volgens de Conventie van Genève (1951) is een vluchteling elke persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt, en die de bescherming van dat land niet meer kan of wil inroepen uit vrees voor vervolging omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, politieke opinie of het behoren tot een bepaalde sociale of etnische groep.

Vluchtelingen die in België bij de Dienst Vreemdelingenzaken asiel hebben aangevraagd, worden aan een opvangstructuur toegewezen voor materiële hulp.

Het OCMW heeft in de gemeente één Lokaal Opvanginitiatief (Loi) ingericht waar acht kandidaat-vluchtelingen kunnen opgevangen worden. Dit pand bevindt zich in de Jodenstraat 3.
 

Asielzoekers die in het Loi verblijven krijgen onderdak en een wekelijks persoonlijk zakgeld. Daarnaast staat de sociale dienst ook in voor de opvolging van hun asielprocedure, het bevorderen van integratie via inburgerings- en taalcursussen, en de psychosociale begeleiding van de bewoners.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.