Maak een afspraak
Print this page

Investeringssubsidies parochiezalen

De investeringssubsidie heeft als doel de kwaliteit van de Herkse parochiezalen te verbeteren.

Voor wie

De door de Cultuuradviesraad erkende parochiezalen kunnen een beroep doen op de investeringssubsidies van de parochiezalen.

Voorwaarden

Er kunnen investeringssubsidies gegeven worden voor verbeteringswerken aan de infrastructuur in het kader van:

  • Verbetering van de brandveiligheid, veiligheid in het algemeen, voedselveiligheid & hygiëne.  
  • Verbetering van de toegankelijkheid (met bijzondere aandacht voor mindervaliden)
  • Duurzaam energieverbruik (verwarming)

Procedure

  • De aanvraag moet ingediend worden vóór 1 oktober van het kalenderjaar dat het jaar voorafgaat waarin men van de subsidie wenst te genieten. Neem hiervoor contact op met de dienst Cultuur.
  • Het project moet vooraf aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring worden overgemaakt.
  • De werken moeten voldoen aan alle wettelijke voorwaarden.

Bedrag

De buitengewone gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale materiaalkosten en/of aannemingsprijs

Afhandeling

  • De aanvraag wordt door de dienst Cultuur met een advies overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen tegen 10 oktober.
  • Na ondertekening van het contract en/of de start van de werkzaamheden wordt 50% van het totale subsidiebedrag overgemaakt.
  • Na voorlegging van de nodige financiële bewijsstukken wordt de resterende 50% van het subsidiebedrag toegekend.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.