Maak een afspraak
Print this page

Investeringssubsidies lokalen Herkse jeugdverenigingen

De gemeente voorziet in subsidies voor buitengewone verbeteringswerken aan de infrastructuur.

Voor wie

Voor door de Jeugdraad erkende jeugdverenigingen.

Wat

Subsidies worden voorzien voor verbeteringswerken aan de infrastructuur in het kader van:

  • Verbetering van de brandveiligheid, veiligheid in het algemeen, voedselveiligheid en hygiëne
  • Verbetering van de toegankelijkheid
  • Duurzaam energieverbruik
  • Verbetering van het algemene comfort

De subsidie wordt uitgekeerd aan verenigingen die de werken uitvoeren.

Voorwaarden

  • Eigenaar zijn van de infrastructuur of kunnen aantonen dat de vereniging op middellange termijn over de infrastructuur kan blijven beschikken.
  • Erkend zijn als jeugdwerkvorm.
  • Akkoord gaan om de infrastructuur tweemaal per jaar gratis ter beschikking te stellen aan het gemeentebestuur voor een organisatie van een gemeentelijk evenement.

Procedure

Gemotiveerde aanvragen, met een overzichtelijke kostenraming van de investering moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend voor 1 oktober van het kalenderjaar dat voorafgaat waarin men de subsidie wenst te genieten.

De inplanting of eventuele bouwaanvraag moeten vooraf worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Neem voor je aanvraag contact op met de dienst Jeugd.

Bedrag

De buitengewone gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de totale materiaalkosten en/of aannemingsprijs.

Afhandeling

  • De aanvragen worden door de dienst Jeugd voor 10 oktober met advies overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Na ondertekening van het contract en/of de start van de werkzaamheden wordt vijftig procent van het totale subsidiebedrag overgemaakt.
  • Na uitvoering van de werken en controle wordt de resterende vijftig procent van het subsidiebedrag toegekend.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.