Maak een afspraak
Print this page

Subsidies kadervorming jeugdverenigingen

Binnen de grenzen van het jaarlijkse voorziene bedrag van 2.000 euro kunnen jongeren die cursussen of vormingsactiviteiten volgen die relevant zijn in het kader van hun verantwoordelijkheid binnen de jeugdvereniging waarin ze actief zijn een toelage aanvragen. Deze subsidie heeft als doel jongeren te stimuleren om vorming te volgen.

Voorwaarden

 • Inwoner zijn van Herk-de-Stad sinds de dag van het volgen van de cursus. 
 • Zowel de cursus zelf als de inrichtende organisatie is erkend door het Departement Cultuur, Jeugd & Media – Afdeling Jeugd.
 • De leeftijd van de deelnemers bedraagt minimaal 15 jaar (in het jaar dat de cursus gevolgd wordt) en mag niet hoger zijn dan 30 jaar.
 • Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient de cursus een minimum duur te hebben van vier uur werkelijke vorming.

Bedrag

 • Maximaal 80 procent van de effectieve kostprijs van de kadervorming wordt gesubsidieerd met een maximum van 150 euro per aanvraag.
 • Om voor betoelaging in aanmerking te komen is de minimumprijs van de cursus vastgesteld op 12,50 euro.
 • Indien het voorziene budget voor kadervorming ontoereikend is, zal het aan elke rechthebbende toekomende bedrag proportioneel verminderd worden.
 • Indien er nog een restsaldo is dan wordt het toegevoegd aan de subsidies voor werkingskosten en evenredig verdeeld over de erkende jeugdwerkvormen die werkingssubsidies genieten.

Aanvraagprocedure

Breng voor 1 april van het jaar, volgend op het jaar waarin de cursus plaatsvond, een aanvraag binnen met volgende gegevens:

 • naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum van de cursist;
 • naam en adres van de organisatie of de persoon die de cursus betaald heeft;
 • bankrekeningnummer waarop uitbetaald mag worden;
 • een bewijs van het volgen van de cursus (met vermelding van de kostprijs), afgeleverd door de inrichtende organisatie, met opgave van het aantal dagen en overnachtingen.

Hiervoor dient de persoon zelf een officieel deelnamebewijs en het aanvraagformulier dat je hieronder kan downloaden in te vullen en terug te bezorgen aan de dienst Jeugd via jeugd@herk-de-stad.be.
 

Aanvraagformulier tot kadervormingssubsidies

Reglement kadervormingssubsidie jeugdverenigingen

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.