Maak een afspraak
Print this page

Erkenning sportclubs

Erkenning sportvereniging aanvragen

Voldoet je sportclub aan onderstaande voorwaarden en wordt je aanvraag goedgekeurd? Dan is jouw sportclub een erkende Herkse sportvereniging. Vanaf dan kom je in aanmerking voor tal van subsidies.

Voor wie

Herkse sportclub in competitief of recreatief verband

Voorwaarden

  • De vereniging of vzw moet zich toeleggen op sportbeoefening, sportpromotie of jeugdopleiding in de sport.
  • Iedereen is welkom ongeacht afkomst, gender of geloofsovertuiging.
  • De vereniging moet minstens uit vijf leden bestaan. Een naamlijst van de leden van het huidig sportseizoen is een vereiste bijlage bij het indienen van de aanvraag tot erkenning.
  • Het bestuur moet uit minstens drie personen bestaan.
  • De zetel van de vereniging moet in Herk-de-Stad gevestigd zijn.
  • Minstens de helft van de sportactiviteiten moeten plaatsvinden in Herk-de-Stad, tenzij er in de gemeente geen geschikte accommodatie aanwezig is
  • De club heeft een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Procedure

  • De erkenning moet jaarlijks aangevraagd worden bij de dienst Sport.
  • Het aanvraagdossier dient ingediend te worden voor 15 mei van het jaar.

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepenen erkent de verenigingen op advies van de Sportraad. Verenigingen die geen erkenning krijgen, worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht voor 30 juni.

Aanvraagformulier tot erkenning als Herkse sportvereniging 2022-2023

Reglement

Erkenning sportclubs

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.