Maak een afspraak
Print this page

Impulssubsidies jeugdsportbegeleiding

Om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding in de sportclub te verbeteren, worden impulssubsidies toegekend.

Subsidiëring van kadervorming

Voor wie

Erkende sportverenigingen die een jeugdwerking ontplooien en die een kwaliteitsverbetering van het sporttechnisch kader beogen.

Voorwaarden

 • Jeugdsportbegeleiders die minstens 17 jaar zijn en die bereid zijn een erkende cursus te volgen.
 • De leden dienen actief te zijn als jeugdsportbegeleider in de club.
 • Bijscholingen voor jeugdsportbegeleiders of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren komen eveneens in aanmerking voor de betoelaging.

Procedure

De aanvraag moet voor 1 oktober gebeuren van het jaar waarin de vorming werd gevolgd. Het college van burgemeester en schepenen keurt één keer per jaar de betoelaging goed.

Bedrag

Het krediet voorziet in de volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Reglement terugbetaling kosten organisatie van bijscholingen en cursussen

Voor wie

Erkende verenigingen kunnen een toelage krijgen voor de organisatie van bijscholingen en cursussen voor haar jeugdsportbegeleiders en/of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren.

Voorwaarden

De bijscholingen en/of cursussen moeten georganiseerd worden door de Vlaamse Trainersschool (VTS) of erkend zijn door VTS.

Procedure

 • De aanvraag moet twee maanden voor de inrichting van het initiatief gebeuren bij de dienst Sport.
 • Een uitnodiging voor deelname aan de bijscholing/cursus wordt bezorgd aan het secretariaat van de Sportraad.
 • Na afloop van het initiatief wordt een financiële evaluatie bezorgd.
 • Het college van burgemeester en schepenen keurt één keer per jaar de betoelaging goed.

Bedrag

Het krediet voorziet in de terugbetaling van kosten met betrekking tot de organisatie van bijscholingen en/of cursussen. Het gaat om maximaal 15 procent van het totale impulssubsidiekrediet.

Reglement tot stimuleren en belonen van clubs die werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator

Voor wie

Erkende verenigingen kunnen een toelage krijgen voor het werken met een actieve sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator.

Voorwaarden

De vereniging dient:

 • minstens 30 jeugdleden aangesloten te hebben
 • een werking te ontplooien voor ten minste drie ploegen of leeftijdsgroepen
 • de functie van de sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator op te nemen in het organogram van de vereniging
 • het organogram en de jeugdvisie van de club te vermelden op de website

De actieve jeugdsportcoördinator dient een bewijs van werking door te geven door:

 • het schrijven van een jeugdvisie van de club
 • het communiceren van deze jeugdvisie op de website
 • het organiseren van contacten met de ouders van de jeugdleden
 • het organiseren van minstens drie bijeenkomsten met eigen jeugdsportbegeleiders

Procedure

Een subsidieaanvraag moet ingediend worden voor 1 oktober van het betrokken jaar op de dienst Sport. Het college van burgemeester en schepenen keurt één keer per jaar de betoelaging goed.

Bedrag

Het bedrag hangt af van het beschikbare budget en een puntensysteem.

Reglement tot stimuleren en belonen van clubs die werken met sporttechnisch gediplomeerde jeugdsportbegeleiders

Voor wie

Erkende verenigingen die werken met een actieve, sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider.

Voorwaarden

De vereniging moet een werking ontplooien voor aparte leeftijdsgroepen of specifieke niveaugroepen.

De actieve jeugdsportbegeleider dient:

 • minimum houder te zijn van het diploma van VTS-initiator
 • op jaarbasis deel te nemen aan minimum twee vergaderingen of bijscholingen georganiseerd door de VTS of de federatie
 • wekelijks en gedurende acht maanden van het jaar minstens één training te begeleiden

Procedure

Een subsidieaanvraag dient voor 1 oktober van het betrokken jaar ingediend te worden bij de dienst Sport. Het college van burgemeester en schepenen keurt één keer per jaar de betoelaging goed.

Bedrag

Het bedrag hangt af van het beschikbare budget en een puntensysteem.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.