Maak een afspraak
Print this page

Investeringssubsidies sportinfrastructuur

De investeringssubsidies sportinfrastructuur zijn bestemd voor de financiering van sportinfrastructuurprojecten die bestaan uit bijvoorbeeld grote herstellingen, renovaties of de verbouwing van infrastructuur gelegen in Herk-de-Stad.

Voor wie

Voor sportverenigingen die hun zetel en hun activiteiten hebben in Herk-de-Stad en door de gemeente erkend zijn.

Voorwaarden

  • Alle infrastructuurwerken moeten gerealiseerd worden op gronden van de gemeente Herk-de-Stad of in eigendom van de sportclub. Indien de sportclub geen eigenaar is, moet er een schriftelijke concessieovereenkomst zijn waaruit blijkt dat de club op middellange termijn over de infrastructuur kan beschikken.
  • De sportvereniging moet een vzw zijn en de sportpromotie in de gemeente stimuleren.
  • De sportvereniging moet toelaten dat het gemeentebestuur twee maal per jaar gratis kan gebruik maken van de sportinfrastructuur voor gemeentelijke initiatieven.
  • Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen, indien de werken worden uitgevoerd door een externe firma de totale materiaalkosten en/of aannemingsprijs minimum 2.000 euro per project te bedragen. Indien de werken worden uitgevoerd met eigen vrijwilligers dienen de materiaalkosten minstens 1.000 euro te bedragen per project.

Procedure

  • De gemotiveerde aanvragen, met een overzichtelijke kostenraming van de investering moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 1 oktober van het kalenderjaar dat het jaar voorafgaat waarin men de subsidie wenst te genieten.
  • De inplanting of de eventuele bouwaanvraag moeten vooraf door het college van burgemeester en schepenen worden goedgekeurd.
  • De dienst Sport maakt de aanvragen voor 10 oktober voor een advies over aan het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

De buitengewone gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de totale materiaalkosten en/of aannemingsprijs. Aan eenzelfde sportclub kan over een periode van 10 jaar een maximale ondersteuning van 50.000 euro toegekend worden. Deze periode van 10 jaar gaat in op datum van de eerste toekenning.

Afhandeling

  • De aanvragen worden door de dienst Sport tegen 10 oktober voor advies overgemaakt.
  • Na ondertekening van het contract en/of de start van de werkzaamheden wordt 50 procent van het totale subsidiebedrag overgemaakt.
  • Na uitvoering en controle van de werken, na verantwoording van het voorschot en na voorlegging van de nodige financiële bewijsstukken wordt de resterende 50 procent van het subsidiebedrag toegekend.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.