Maak een afspraak
Print this page

Algemeen directeur

Algemeen directeur Nathalie Creten

De algemeen directeur is het hoofd van de bestuurlijke organisatie van gemeente en OCMW. Zij wordt dus niet politiek verkozen. Zij wordt gezien als de schakel tussen het politiek gezag en de ambtelijke diensten.

De algemeen directeur adviseert de gemeenteraad, de OCMW-raad, het vast bureau, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen en staat in voor de notulering.

Naast de bestuurlijke ondersteuning staat de algemeen directeur ook in voor de werking van de diensten inzake voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Zij heeft de algemene leiding over de diensten en zit het Managementteam voor.

Het decreet Lokaal Bestuur kent ook een aantal specifieke taken toe aan de algemeen directeur: de organisatie en opvolging van het archief, de ontwikkeling van een briefwisselings- en dossieropvolgingssysteem, organisatie van klachtenbeheer.

Daarnaast staat de algemeen directeur aan het hoofd van het personeel, zij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer en voor het voorbereiden en afhandelen van tuchtdossiers en -onderzoeken. Zij coacht en geeft leiding aan de diensthoofden en aan de mensen van haar diensten.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.