Print this page

Jeugdraad

De Jeugdraad geeft de gemeente advies over problemen die verband houden met het jeugdbeleid en de verschillende aspecten van het jeugdleven in Herk-de-Stad. De Jeugdraad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen over jeugdwerkaangelegenheden en alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in Herk-de-Stad.

Taken van de Jeugdraad als contactgroep:

  • initiatieven nemen tot het stimuleren of het opbouwen van bepaalde aspecten van het jeugdleven in Herk-de-Stad
  • een coördinatiegroep zijn tussen de verschillende mogelijkheden van jeugdwerking
  • de jeugd zo breed mogelijk informeren
  • zowel de georganiseerde als de niet-georganiseerde jeugd bereiken en animeren
  • de jeugd vertegenwoordigen in andere gemeentelijke raden
  • criteria vastleggen voor de verdeling van de gemeentelijke subsidies voor het jeugdwerk en daarover advies verstrekken aan de gemeenteraad die de verdeling realiseert aan de hand van het jeugdwerkbeleidsplan
  • gezamenlijke standpunten innemen en acties voeren rond zelfgekozen thema's

Contact: jeugd@herk-de-stad.be 

Leden

Kyana Stulens, voorzitter
Ine Matthijs, secretaris

De Jeugdraad werkt niet met vaste afgevaardigden per vereniging. Volgende verenigingen kunnen een afgevaardigde sturen naar de Jeugdraad: KSA Berbroek, Jeelobee, Chiro Sint-Joris, Chiro Sint-Amandina, Chiro Arika, Scouts Donk, speelpleinwerking Kameleon, KMB en Jeugdhuis XL

Schepen: Guido Ector
Ambtenaren: Axel Van Aeken en Ine Matthijs

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.