Print this page

Openbaarheid van bestuur

Iedereen die dat wil, kan bestuursdocumenten raadplegen. Burgers kunnen deze documenten inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van vragen.  Dit recht wordt u gegarandeerd door de wetgeving op de openbaarheid van bestuur. Belangrijk is dat deze openbaarmaking zich beperkt tot bestaande documenten. U kunt de gemeente of het OCMW dus niet vragen overzichten, berekeningen, enzovoort te maken. Het verzoek wordt rechtstreeks gericht aan de algemeen directeur.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Soms bevatten deze documenten echter informatie die andere belangen (bv. privacy) kan schaden. Om deze belangen te beschermen, voorziet de wetgeving uitzonderingen op de openbaarheid. Dit betekent dat elke aanvraag tot openbaarmaking apart onderzocht wordt, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende uitzonderingen. Omschrijf daarom uw aanvraag zo concreet en gedetailleerd mogelijk, zodat het onderzoek zo correct mogelijk kan gedaan worden.

 U kunt de openbaarheid van documenten aanvragen via het digitaal formulier hieronder, per brief of per e-mail. De aanvraag wordt onderzocht en er volgt binnen twintig dagen een beslissing. Deze termijn kan in bepaalde gevallen met twintig dagen worden verlengd.

Wist u dat ...

... de gemeente geen kopie van bouwplannen mag geven. Dat zou een inbreuk betekenen op de auteursrechten van een architect. U mag die plannen wel komen inkijken.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.