Print this page

Amandinaweg 169

De L-vormige vakwerkschuur aan de Amandinaweg 169 maakt deel uit van een historisch gegroeid hoevecomplex, waarvan reeds twee losstaande volumes zichtbaar zijn op de kadasterschets van 1907. Aangezien deze volumes (woonhuis en schuur) nog niet ingetekend zijn op het primitief kadasterplan, noch in de Atlas van de Buurtwegen (1840-44), mag verondersteld worden dat ze van ergens tussen circa 1844 en 1907 dateren. De L-vormige vakwerkschuur, voor de eerste maal kadastraal geregistreerd in 1907, samen met een bakhuis en een smal langwerpig volume (stal?). Het hoevecomplex ondergaat in de loop van de jaren verscheidene veranderingen, 1911: verlenging woonhuis, 1937: aanpassing stal en woonhuis, 1944: bouw van hangar. Uiteindelijk worden de losse componenten na 1983 verbonden tot een gesloten hoevecomplex, waarbij onder meer het bakhuis verdwijnt en op deze plaats een langwerpig aanbouwsel verschijnt tussen de L-vormige schuur en het oude woonhuis (huidige bakstenen hangar/garage onder lessenaarsdak). Haaks op het westelijk volume verschijnt een nieuwe constructie (recente overdekte hangar). De L-vormige schuur, gelegen ten westen van het erf, is een gaaf bewaarde vakwerkconstructie, waarvan het langgestrekte hoofdvolume zes traveeën beslaat onder een zadeldak met mechanische pannen. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een bakstenen stoel en gepikte plint. De voorgevel (erfzijde) telt, voor zover waarneembaar, zeven gepikte stijlen en een hoekstijlschoor in de eerste travee. De muuropeningen bestaan uit vier vensteropeningen, een zolderluik in de tweede travee en twee deuren, waaronder een grote schuurpoort in de vijfde travee. In de vierde travee zijn de lemen vullingen grotendeels vervangen door witgeschilderd metselwerk. De achtergevel telt elf gepikte stijlen en twee hoekstijlschoren op een verhoogde bakstenen stoel. Het haakse schuurvolume omvat drie traveeën onder een zadeldak met mechanische pannen en bestaat eveneens uit stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen. De erfgevel telt vijf gepikte stijlen en een hoekstijlschoor in de derde travee. De straatgevel omvat vijf gepikte stijlen en een hoekstijlschoor in de derde travee op een gedeeltelijk opgehoogde bakstenen stoel. Tegen de rechter zijgevel bevindt zich een bakstenen aanbouwsel (latrine). De topgevel heeft een pannen beschieting (mechanische pannen). Binnenin de schuur is de authentieke eiken dakconstructie bewaard met ankerbalkgebinten en nog zichtbare telmerken. De lemen vullingen onderaan zijn gedeeltelijk vervangen door of verstevigd met bakstenen metselwerk.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.