Print this page

Familie Vos

De familie Vos is waarschijnlijk de bekendste pannenbakkersfamilie van Schulen. Dat is niet zo verwonderlijk want ze waren zeker drie generaties als pannenbakkers actief. Ze hadden gedurende al die jaren hun pannenbakkerij in de Rey, ten Noorden van de spoorlijn Hasselt-Diest. Het bedrijf van de familie Vos was allicht ook het grootste dat er in Schulen heeft gestaan. De oudste bekende pannenbakker van deze familie is Pieter Jan Vos, geboren op 6 mei 1757. Hij was gehuwd met Elisabeth Weyens. Ze hadden samen vier kinderen en woonden op het ogenblik van de volkstelling in 1796 in de Neerstraat. Pieter Jan Vos begon vermoedelijk als pannenbakker in de Rey te werken rond 1800. De derde zoon van het gezin, Pieter Jan junior, werd geboren op 12 februari 1792. Hij was gehuwd met Dymphna Vrancken. Hij was pannenbakker en had zijn panoven op het eind van de Hoogstraat (nu aan de overkant van de spoorlijn Hasselt-Diest). Dat blijkt uit de gegevens van de Buurtwegenatlas en het eerste Belgische kadaster. Pieter Jan overleed op 1 juli 1869. Het gezin Pieter Jan Vos telde vier kinderen: Anna Maria, Jozef, Bertine en Henri. Jozef Vos, de oudste zoon, werd geboren op 25 november 1833. Hij huwde met Maria Catharina Smeets. Het gezin telde vier kinderen: Isidoor, Eduard, Eugenie en Henri. Jozef zette het bedrijf van zijn vader verder in de Hoogstraat. Uit een aankondiging blijkt dat de oven van Pieter Jan Vos openbaar verkocht werd in 1879. Dit gebeurde waarschijnlijk om de familie-eigendommen te kunnen verdelen, want het is zijn zoon Jozef die vanaf dan het bedrijf verder zet. Jozef Vos combineerde zijn werk als pannenbakker met zijn boerenbedrijf. De familie Vos behoorde duidelijk tot de vooraanstaande families van het dorp. Jozef Vos was gemeenteraadslid en lid van het armenbureel. Zijn zoon Isidoor Vos werd in 1902 benoemd als gemeentesecretaris in Schulen. Zoon Eduard Vos werd priester gewijd in Luik in 1901, was kapelaan in Halen en pastoor in Borgloon. Dochter Eugenie Vos trouwde met Frans Aerts, onderwijzer en later onderwijsinspecteur. Zijn zoon was de bekende advocaat Bert Aerts. Jozef Vos verkocht zijn laatste pannen volgens zijn eigen notities in 1906, hij overleed in het begin van de eerste wereldoorlog op 6 december 1914 en werd 81 jaar oud. Er bleven van de familie Vos enkele interessante registers met betalingen en productiegegevens bewaard. Het oudste boekje begint ergens omstreeks 1790 en werd gebruikt door Pieter Jan Vos en zijn zoon Pieter Jan junior. De andere registers zijn van de hand van Jozef Vos. Ze beslaan de periode van 1878 tot 1906. Foto: bidprentje van Pieter-Jan Vos (+1869) en van zijn zoon Jozef Vos (+1914).

Alle info op: www.pannestraat.be

Tekst: Patrick Boucneau

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.