Print this page

Belastingen en retributies

Orgaan

  • GR = gemeenteraad
  • CBS = college van burgemeester en schepenen
  • AGB = autonoom gemeentebedrijf
  • RVMW = raad voor maatschappelijk welzijn

Orgaan

Vastgesteld

Publicatie

Onderwerp

Van 

Tot

GR13/09/202122/09/2021Tijdelijke opheffing van het retributiereglement op de standplaatsen op de kermissen voor 2021.01/01/202131/12/2021
GR08/02/202111/02/2021Aanpassing reglement retributie op de afgifte van administratieve stukken voor wat betreft het aanvragen van een conformiteitsattest en de éénzijdige beëindiging wettelijke samenwoning01/03/202131/12/2025
GR11/01/202119/01/2021Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 202101/01/202131/12/2021
GR21/12/202023/12/2020Reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op leegstaande woningen en/of gebouwen en/of kamers23/12/2020 
GR14/12/202017/12/2020Tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de
geautomatiseerde recyclageparken van Limburg.net
01/01/2021 
GR14/12/202017/12/2020Belasting voor het inzamelen en verwerken van
huishoudelijke afvalstoffen
01/01/2021 
GR14/12/202017/12/2020Aanvullende belasting op de Personenbelasting voor het aanslagjaar 202101/01/202131/12/2021
RVMW09/11/202017/11/2020Aangetekende aanmaningen in het kader van niet-fiscale vorderingen01/12/2020 
GR09/11/202017/11/2020Tijdelijke opheffing van het retributiereglement op de standplaatsen op de kermissen01/01/202031/12/2020
GR09/11/202017/11/2020Versturen van aangetekende aanmaningen in het kader van fiscale en niet-fiscale vorderingen01/12/2020 
GR20/04/202027/04/2020Standplaatsen op markten -aanpassing ten gevolge van de Covid 19-crisis01/01/202031/12/2020
GR10/02/202013/02/2020Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein01/01/202031/12/2022
GR10/02/202013/02/2020Verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg13/02/202031/12/2025
RVMW13/01/202016/01/2020Klusjesdienst  
GR16/12/201919/12/2019Gebruik park en prieel Olmenhof  
GR16/12/201919/12/2019Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschiktheid en onbewoonbaarheid01/01/202031/12/2025
GR16/12/201919/12/2019Retributie voor bewaring van loslopende dieren01/01/202031/12/2025
GR16/12/201919/12/2019Retributie op ophalen van sluikstortingen01/01/202031/12/2025
GR16/12/201919/12/2019Retributie op de afgifte van administratieve stukken01/01/202031/12/2025
GR16/12/201919/12/2019Retributie op aanvragen, meldingen en wijzigingen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet01/01/202031/12/2025
GR16/12/201919/12/2019Inventarisatie van en de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen01/01/2020 
GR16/12/201919/12/2019AGB Herk-de-Stad: goedkeuring prijssubsidie 2020 recht op toegang sporthal en inschrijvingsgeld kampen01/01/202031/12/2020
GR16/12/201919/12/2019Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest01/01/202031/12/2020
GR16/12/201919/12/2019Gemeentebelasting geheven op de voor bestemmelingen kosteloze huis-aan-huisverspreiding van niet-redactioneel drukwerk01/01/202031/12/2025
GR16/12/201919/12/2019Ontbreken, niet aanleggen of niet behouden van parkeerplaatsen01/01/202031/12/2025
GR16/12/201919/12/2019Drijven van handel buiten de eigen handelszaak01/01/202031/12/2025
GR16/12/201919/12/2019

Standplaatsen op markten

aanpassing ten gevolge van de Covid 19-crisis -
impact tweede lockdown (GR20201214, gepubliceerd 20201217)

01/01/202031/12/2025
GR16/12/201919/12/2019Belasting op de Personenbelasting voor het aanslagjaar 202001/01/202031/12/2020
GR18/11/201921/11/2019Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen01/01/202031/12/2021
GR09/03/201512/03/2015Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen01/04/2015 
GR23/12/2013 Gebruikersreglement De Markthallen01/01/2014 
GR14/10/2013 Dienstencentrum De Cirkel01/11/2013 
GR19/05/2008 Standplaatsen kermissen20/05/2008 

 

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.