Print this page

GAS-boete

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) beboet allerlei vormen van openbare overlast: sluikstorten, flyeren, wildplassen, geluidsoverlast... Hierdoor kan de gemeente Herk-de-Stad zelf lokale problemen snel aanpakken. Dat biedt een dubbel voordeel: we kunnen het gevoel van straffeloosheid tegengaan en tegelijk kunnen de parketten meer middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

Meestal geldboete

De administratieve geldboete komt het vaakst voor. Dit is een boete van maximum 350 euro voor een volwassene en maximum 175 euro voor een minderjarige vanaf 16 jaar.  Er kunnen eveneens alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete opgelegd worden zoals bemiddeling of gemeenschapsdienst.

Gemeentelijke Codex Politieverordeningen

In de politiecodex vind je de gedragingen die in Herk-de-Stad kunnen leiden tot een GAS-procedure.  

Procedure

De politie of gemeentelijke GAS-vaststeller stelt de GAS-overtreding vast en stuurt een proces-verbaal naar de sanctionerend ambtenaar.  De betrokkene ontvangt een aangetekende brief met de beschrijving van zijn of haar overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk en/of mondeling te verweren. 

Bemiddeling en/of gemeenschapsdienst

Is de betrokkene minderjarig? Dan stelt de sanctionerend ambtenaar altijd voor om een bemiddelingsprocedure te volgen. Afhankelijk van de precieze aard van de overtreding kan zo’n voorstel ook aan een meerderjarige worden gedaan. Slaagt de bemiddeling en werden de gemaakte afspraken nagekomen? Dan volgt er geen administratieve sanctie.

Geldboete

Wanneer de sanctionerend ambtenaar beslist om een geldboete op te leggen, kan de betrokkene binnen de 30 dagen beroep indienen bij de Politierechtbank. Na het verstrijken van deze termijn wordt de beslissing van de sanctionerend ambtenaar als definitief beschouwd en volgt er een overschrijvingsformulier. 

Voor wie

iedereen vanaf 16 jaar

Bedrag

tussen 16 en 18 jaar: maximaal 175 euro
meerderjarig: maximaal 350 euro.

Reglement

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.