Maak een afspraak
Print this page

Plannenregister

Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand waarin voor het grondgebied van onze gemeente alle plannen opgenomen zijn die een invloed kunnen hebben op het nemen van een ambtelijke beslissing i.v.m. ruimtelijke ordening. Het plannenregister bevat onder meer de geldende plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen ervan; de stedenbouwkundige verordeningen en de onteigeningsplannen.

Het plannenregister is bedoeld om geconsulteerd te worden bij:

  • de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag;
  • elke vraag naar de gebruiksmogelijkheden van een perceel of gebouw.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderstreept het belang van het register door te stellen dat iedere gemeente over een plannenregister moet beschikken.

Het plannenregister is een bestuursdocument. Burgers kunnen het  inzien of tegen vergoeding een uittreksel opvragen. Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen.

Bedrag

  • uittreksel plannenregister: 28 euro per perceel
  • uittreksel vergunningenregister: 28 euro per perceel
  • uittreksel vergunningenregister + plannenregister: 55 euro per perceel
  • vastgoedinformatie inclusief uittreksel plannenregister en uittreksel vergunningenregister: 90 euro per perceel.

Indien de aangevraagde percelen naast elkaar liggen en van dezelfde eigenaar zijn, kunnen deze gebundeld worden in één vastgoedinformatie. De uittreksels worden opgemaakt per perceel.

De aanvraag komt binnen op het e-mailadres omgeving@herk-de-stad.be.
De aanvraag wordt binnen de maand afgehandeld. Na digitale verzending (via e-mail) van de vastgoedinformatie wordt de factuur per post verzonden. Indien u meerdere aanvragen heeft gedaan binnen éénzelfde maand, worden de aanvragen gebundeld in één factuur.

Het uittreksel is gratis als het aangevraagd wordt door een publiekrechtelijk rechtspersoon (overheidsinstelling, kerkfabriek, …).

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.