Maak een afspraak
Print this page

Ruimtelijk structuurplan

Ruimtelijke structuurplannen zijn beleidsplannen die het kader bepalen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een grondgebied. Hoe de gemeente er in de toekomst gaat uitzien wordt bepaald door de beslissingen die nu worden genomen. Het is dan ook belangrijk dat hierover een visie bestaat en dat er op lange termijn over wordt nagedacht. Deze lange termijnvisie staat beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit plan doet geen uitspraken over concrete percelen en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. In het structuurplan worden beleidsopties op zeer schematische wijze neergeschreven en getekend. Opdat de opties uit het structuurplan gerealiseerd kunnen worden, moeten ze vertaald worden naar ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) of verordeningen die bindend zijn voor de burger. Daarnaast kan de gemeente verschillende thema's verder onderzoeken. Er zijn drie niveaus van structuurplanning:

De drie niveaus zijn onderling op mekaar afgestemd.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Herk-de-Stad

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Herk-de-Stad werd definitief aanvaard door de gemeenteraad op 14 mei 2007. Op 23 augustus 2007 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief goedgekeurd. De beslissing van de deputatie werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 12 september 2007.

document   Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

document   Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - kaarten

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.