Maak een afspraak
Print this page

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan en dit zowel op gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Een RUP wordt opgemaakt voor één of meerdere delen van het grondgebied en heeft een verordenende waarde voor alle ruimtelijke beslissingen in het gebied. Een RUP legt door middel van stedenbouwkundige voorschriften voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar al dan niet gebouwd mag worden, aan welke stedenbouwkundige voorschriften constructies in een bepaalde zone moet voldoen (bv. bouwhoogte, materiaalgebruik,…) en hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden (bv. onderhoud van beplanting die een industrieterrein omgeeft en afschermt van de omgeving). U kan de goedgekeurde RUP's, die van toepassing zijn in de gemeente Herk-de-Stad, inkijken op de dienst Omgeving na afspraak.

  Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

  Blijkbaan

  Vernietigingsbesluit RUP Daelemveld

  Het arrest van de Raad van State van 10 juni 2022 vernietigt het raadsbesluit van 19 februari 2018 houdende de definitieve vaststelling an het gemeentelijk uitvoeringsplan Daelemveld.

  KMO-zone Berbroek

  Projectzone Daelersveld

  Vandelaer

  Zonevreemde constructies

  U kan de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die van toepassing zijn in de gemeente Herk-de-Stad ook opzoeken via https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-overzicht.

  Scrol naar beneden tot u het venster ‘Plannen en Verordeningen zoeken’ ziet. Vul in het zoekvenster bij Trefwoord ‘RUP’ in en bij betrokken gemeente ‘Herk-de-Stad’. Klik nu op ‘Zoeken’. Documenten horende bij de BPA’s kunnen gedownload worden door op bovenstaande linken te klikken

  In de lijst ziet u bij Plannende Overheid wie verantwoordelijk is voor de opmaak van het RUP.

  Stadhuis

  Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
  Telefoonnummer
  013 38 03 10
  E-mailadres
  Openingsuren
  Vandaag
  Gesloten
  Morgen
  Gesloten
  Sluitingsdagen

  OCMW

  Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
  Telefoonnummer
  013 78 09 40
  E-mailadres
  Openingsuren
  Vandaag
  Gesloten
  Morgen
  Gesloten
  Sluitingsdagen

  Nieuwsbrief

  Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.