Print this page

Subsidie hemelwaterputten met pompinstallatie bij bestaande woningen

Slim omgaan met water is belangrijk in tijden van klimaatverandering. Je kan regenwater hergebruiken en zo kostbaar drinkwater sparen. Overtollig regenwater laat je best ter plaatse in de bodem infiltreren, in plaats van dat het wegstroomt via de riool. Dit beschermt tegen droogte en een tekort aan grondwater.

Wil je verstandiger omgaan met regenwater? Herk-de-Stad geeft je een premie voor het plaatsen van een hemelwaterput met pompinstallatie om het hemelwater te hergebruiken bij bestaande particuliere woningen waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 7 september 1999.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de aanvrager

De aanvrager moet eigenaar of huurder van de woning zijn. Indien de aanvrager huurder is, dient hij een schriftelijke toestemming van de eigenaar bij het aanvraagdossier te voegen.

Voorwaarden waaraan het project moet voldoen

  • De aanvrager dient vooraf een premie aan te vragen bij Fluvius. Uitsluitend goedgekeurde aanvragen van Fluvius komen in aanmerking voor de gemeentelijke premie.
  • Het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft, moet gelegen zijn op het grondgebied van Herk-de-Stad en dient vergund te zijn of wordt vergund geacht.
  • De installatie dient een permanent karakter te hebben.
  • Het volume van de put bedraagt minimum 50 l/m² totaal horizontaal dakoppervlak, afgerond naar het hogere duizendtal en met een minimum van 3000 liter. Minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte dient te worden aangesloten op de put.
  • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van één toilet of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. Alle verbruikspunten waar hemelwater toegevoerd wordt, moeten voorzien worden van een sticker of aanduiding met de vermelding: “Géén drinkwater”.
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drink- waternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. 

Bedrag

  • Er geldt een maximum subsidiebedrag van 250 euro per woning voor het plaatsen van een hemelwaterput.
  • De premie kan slechts éénmalig toegekend worden per adres.
  • Bij een appartementsgebouw is de subsidie bestemd voor de vereniging van mede-eigenaars, tenzij de investering verbonden is aan een individueel appartement.

Hoe aanvragen

De aanvraag tot het verkrijgen van de subsidie moet gebeuren nadat de aanvraag is ingediend bij Fluvius. Dit kan ook gelijktijdig met de aanvraag bij Fluvius gebeuren. De aanvraag moet ons uiterlijk 1 jaar na de datum die vermeld staat in de toewijzingsbrief van de premie door Fluvius bereiken en uiterlijk op 31 december van het lopende budgetjaar.
De datum van ontvangst van de aanvraag bij het gemeentebestuur geldt als datum voor de toetsing op tijdigheid. 
 

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.