Maak een afspraak
Print this page

Mindermobielencentrale

De Minder Mobielen Centrale Herk-de-Stad (MMC) is een dienst die instaat voor het vervoer van personen met een beperking, ouderen, zieken of kansarmen die geen andere vervoersmogelijkheden hebben. Vrijwillige chauffeurs staan in voor de ritten naar bijvoorbeeld familie, vrienden, de winkel, de bank, de dokter of de kapper. Dienstencentrum De Cirkel staat in voor de coördinatie. 

Het vervoer wordt enkel toegestaan indien er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden is of het openbaar vervoer is niet vlot toegankelijk voor de gebruiker.

MMC maakt deel uit van Mpact en onderschrijft het reglement van deze organisatie.

Inkomensgrens

Er is een inkomensgrens geldig van maximum twee keer het leefloon:

 • voor een samenwonende persoon: 1312,90 euro
 • voor een alleenstaande persoon: 1969,36 euro
 • voor een persoon met gezinslast: 2661,48 euro

De controle van de inkomensgrens wordt uitgevoerd aan de hand van:

 • klevertje van de mutualiteit
 • een pensioenstrookje
 • het aanslagbiljet van de belastingen
 • het attest van FOD Sociale Zekerheid voor personen met een beperking

De controle gebeurt halfjaarlijks door de sociale dienst van het OCMW Herk-de-Stad.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt:

 • voor een gebruiker: 12 euro voor een volledig jaar en 6 euro voor een half jaar vanaf 1 juli
 • voor een koppel of samenwonende: 18 euro voor een volledig jaar of 9 euro voor een half jaar vanaf 1 juli.

De gebruiker ontvangt een lidgeld.

Reserveren

Indien je gebruik wil maken van de Minder Mobielen Centrale neem je ten laatste twee werkdagen voor de rit contact op met De Cirkel. Dat kan via decirkel@herk-de-stad.be of telefonisch via 013 52 26 64.

Het secretariaat contacteert de chauffeur en brengt de gebruiker hiervan op de hoogte.

Bedrag

De gebruiker betaalt de chauffeur de geldende wettelijke kilometervergoeding (0,35 euro per kilometer), te rekenen vanaf de woonplaats van de chauffeur. De forfaitaire kilometervergoeding voor een rit tot 10 kilometer bedraagt 3,5 euro.

De gebruiker betaalt daarnaast een bijkomende consumptievergoeding vanaf het tweede half uur. Het eerste half uur, te rekenen vanaf het ogenblik dat de chauffeur op de eerste bestemming toekomt, is inbegrepen in de kilometervergoeding.
Vanaf aanvang tweede half uur (vanaf 31ste minuut) en vanaf het derde half uur (61ste minuut) bedraagt de consumptievergoeding 1,50 euro.
Vanaf het vierde half uur (91ste minuut) bedraagt de consumptievergoeding 2,00 euro per elk begonnen half uur.

De gebruiker betaalt eveneens alle verschuldigde parkeergelden.

Een gebruiker van de MMC Herk-de-Stad betaalt de geldende wettelijke km-vergoeding per kilometer. Een gebruiker heeft recht op:

 • wanneer de gebruiker een persoon met een beperking is: een tussenkomt van 0,20 euro per km met een maximum van 100 euro per maand
 • wanneer de gebruiker een persoon met een OMNIO-statuut is: een tussenkomst van 0,20 euro per km met een maximum van 100 euro per maand

Vrijwilliger worden bij de Minder Mobielen Centrale

Rij je graag met de auto? Zie je het zitten om minder mobiele personen naar het ziekenhuis, het dagcentrum of andere plaatsen te vervoeren? Neem dan contact op met De Cirkel. Je kiest zelf wanneer je wil rijden en je ontvangt daarvoor een kilometervergoeding.

Gebruikersreglement Minder Mobiele Centrale

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.