Print this page

Premie voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor nieuwe eigenaars

Wat

Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gelegen in het Vlaamse Gewest, tegen te gaan, kunt u van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming krijgen voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden (sloop- en/of ontmantelingswerken). Het vastgoed moet wel opgenomen zijn in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

Voorwaarden

U kunt een premie krijgen zowel als natuurlijke persoon als als rechtspersoon (incl. vzw's) en als u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Het onroerend goed moet in de Inventaris zijn opgenomen. Als bewijs geldt het registratieattest.
  • U mag ten hoogste 2 jaar de nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het moment van de premieaanvraag
  • Het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum 24.750 euro zijn (excl. btw)
  • De kadastrale oppervlakte moet ten minste 5 are zijn.

Meer informatie over de voorwaarden kunt u nalezen op de website.

Bedrag

De financiële tegemoetkoming bedraagt 90% van de uitgevoerde werken.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dokter Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.