Maak een afspraak
Print this page

Premie voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor nieuwe eigenaars

Wat

Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gelegen in het Vlaamse Gewest, tegen te gaan, kunt u van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming krijgen voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden (sloop- en/of ontmantelingswerken). Het vastgoed moet wel opgenomen zijn in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

Voorwaarden

U kunt een subsidie krijgen zowel als natuurlijke persoon als als rechtspersoon (incl. vzw's) en als u aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Het onroerend goed moet 2 opeenvolgende jaren in de Inventaris zijn opgenomen. Als bewijs geldt het registratieattest.
 • U mag ten hoogste 2 jaar de nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het moment van de premieaanvraag
 • Het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum 24.750 euro zijn (excl. btw)
 • De kadastrale oppervlakte moet ten minste 5 are zijn.

Meer informatie over de voorwaarden kunt u nalezen op de website.

Bedrag

De financiële tegemoetkoming bedraagt:

 • 60% van de kosten van de saneringswerken als de aanvrager aantoont dat het saneringsvoorstel en de te realiseren herbestemming substantieel bijdragen aan één of meer van volgende doelstellingen:
  • de verhoging van het ruimtelijk rendement
  • de ontharding en vergroening
  • de transitie naar hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit
  • de versterking van de verweving van activiteiten, of van gedeeld of meervoudig ruimtegebruik
 • 30% van de kosten van de saneringswerken in alle andere gevallen.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.