Maak een afspraak
Print this page

Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken

Wat

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken hebben.

Voorwaarden

De vergunning is alleen van toepassing op:

 • ethylalcohol en alcoholhoudende dranken waarvoor de accijnzen al betaald zijn (de zogenaamde regeling ‘in verbruik’).
 • elke verkoop die niet bestemd is voor gebruik ter plaatse (in horeca, …), want dáárvoor is een drankvergunning nodig (vaste, reizende of occasionele drankgelegenheid).

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan deze vergunning.

De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of een wijziging op het niveau van de onderneming of vestiging(en).

Procedure

U bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan:

 • de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen van de regio waar uw onderneming gevestigd is. Voor ambulante handelaars is de locatie van de maatschappelijke zetel bepalend (zelfs als de handelsactiviteiten in andere/meerdere regio’s plaatsvinden)

 • de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, als er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s.

Wat meebrengen?
 • Aanvraagformulier
 • Kopie identiteitskaart
 • Publicatie Belgisch staatsblad (verplicht voor vennootschappen)
 • Uittreksel KBO (kruispuntbank van ondernemingen)
 • Handelshuurovereenkomst (indien huurder)
 • Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing (voor zaken groter dan 50 m²)
 • Uittreksel strafregister 596.1-8 (voor de zaakvoerder, de eventuele lasthebber en de bij hen inwonende of in de inrichting wonende personen die aan de exploitatie deelnemen.)  Een uittreksel uit het strafregister kan je aanvragen bij de stad of gemeente waar je gedomicilieerd bent.
 • Kopie van de brandweervergunning: https://www.zuidwestlimburg.be/wat-kunnen-we-voor-je-doen/preventie/adviesaanvraag of tel: 011 24 88 28

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.