Maak een afspraak
Print this page

Vestigings- en uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel

Wat

Voor het openen van een nachtwinkel of een phoneshop moet u beschikken over een vestigingsvergunning. Die vergunning vraagt u aan bij het college van burgemeester en schepenen. Als u zich op meerdere locaties wilt vestigen, is een vergunning per locatie vereist.

Procedure

U vraagt een vestigingsvergunning aan in de gemeente van de vestiging(en) via het standaard aanvraagformulier en vervolledigt uw aanvraag met de onderstaande documenten.

  • Kopie van de identiteitskaart

  • Kopie van de beroepskaart (indien van toepassing)

  • Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen

  • Plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte

  • Kopie van de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing

  • Kopie van de eigendomsakte (als de aanvrager eigenaar is van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt)

  • Kopie van de handelshuurovereenkomst (als de aanvrager het exploitatiepand huurt)

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

  • per brief tegen ontvangstbewijs

  • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

  • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

De vergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestiging. De vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestiging.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.