Maak een afspraak
Print this page

Werken van de gemeente

Wegenwerken

Een veilige en bereikbare gemeente.

Herk-de-Stad zet volop in op een veilige, bereikbare gemeente voor alle inwoners. Verkeersveilige wegen, fietspaden en voetpaden zijn hiervoor ontzettend belangrijk. Daarom wordt er op verschillende plaatsen in onze stad gewerkt. Verder wil Herk-de-Stad de rioleringsgraad in de gemeente verhogen. Op veel plekken in Herk-de-Stad ligt er nog geen riolering of is er nog geen gescheiden riolering. Gescheiden riolering voert afval- en regenwater apart af, wat beter is voor het milieu.

Op het onderstaand kaartje zie je waar er momenteel gewerkt wordt, waar er werken gepland zijn en waar de werken reeds achter de rug zijn. Je krijgt per werf meer gedetailleerde informatie.

  Werken in uitvoering

  Geplande werken

  Afgeronde werken

 

Huisophaling bij werken

Als er in een straat werken aan de gang zijn, is het voor huisvuilwagens niet evident om de vuilniszakken, PMD-zakken of groenzakken op te halen. De technische dienst zorgt voor de ophaling binnen de werfzone een dag op voorhand, en plaatst de zakken klaar voor ophaling buiten de werfzone. Juiste afspraken krijg je schriftelijk voor de werken aanvatten in je brievenbus.

Schademelding bij werken

Je moet steeds schriftelijk aangifte doen van het schadegeval. In deze aangifte vermeld je best:

  • De datum van de vaststelling van de schade.
  • Een korte beschrijving van de schade.
  • De directe oorzaak van de schade.
  • Naam en adres van de eigenaar van de woning, indien je zelf huurder of gebruiker bent.

Deze gegevens bezorg je aan de technische dienst.

Na het verzamelen van de nodige technische inlichtingen door de gemeente zal de gemeente:

  • Het schadegeval aangeven bij haar verzekeringsmaatschappij. De gemeente vraagt dan om dit ook te doen samen met de aannemer bij jouw/zijn verzekeringsmaatschappij,
  • of de zaak doorverwijzen naar de volgens haar als aansprakelijke partij (bv. de rioolbeheerder, de aannemer ...)
  • of het dossier afsluiten bij gebrek aan oorzakelijk verband tussen de werken en de eventuele schade.

Contact

Vragen over wegenwerken in Herk-de-Stad?

Neem dan contact op de met de Technische Dienst
tel. 013 38 03 00
e-mail: td@herk-de-stad.be

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.