Maak een afspraak
Print this page

Tweede verblijven

Een tweede verblijf is elke private constructie waarvan de zakelijk gerechtigde of de huurder die er kan verblijven op dit adres niet is ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de betrokken gemeente, ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen en buitenverblijven, optrekjes, chalets, wooncaravans of andere verblijfplaatsen. De private constructie kan, op elk ogenblik door de zakelijk gerechtigde of huurder gebruikt worden voor bewoning of verblijf. Bovendien kan de zakelijk gerechtigde aantonen dat de constructie geen leegstaande entiteit is door het voorleggen van bewijs zoals onder meer het verbruik van nutsvoorzieningen.

Volgende constructies worden niet als tweede verblijf beschouwd.

  • Lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van beroepsactiviteiten.
  • Tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens. Het verplaatsbare karakter van caravans en woonaanhangwagens dient te worden aangetoond met een geldig bewijs van de technische keuring (groen).
  • Leegstaande woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister waarvoor de zakelijk gerechtigde niet kan aantonen dat de woning als tweede verblijf gebruikt wordt, door onder meer het voorleggen van bewijs van verbruik van nutsvoorzieningen.
  • Elke private constructie die voor de zakelijk gerechtigde, de huurder of de gebruiker ervan niet op elk ogenblik door hen kan gebruikt worden voor bewoning of verblijf.
  • Lokalen en kamers die gelegen zijn in onderwijsinrichtingen, ziekenhuizen en instellingen met een sociaal doel en andere gelijkaardige inrichtingen.

Aangifteplicht

De zakelijk gerechtigde ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem behoorlijk ingevuld, ondertekend en vóór de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.

De zakelijk gerechtigde die geen aangifteformulier heeft ontvangen of die zakelijk gerechtigde wordt na inzameling van de aangifteformulieren, is verplicht, uiterlijk op 31 maart van het jaar aan het gemeentebestuur de noodzakelijke gegevens te bezorgen.

De zakelijk gerechtigde is vrijgesteld van aangifteplicht indien de toestand ongewijzigd is gebleven ten opzichte van het vorige jaar.

Is uw tweede verblijf intussen afgebroken, bezorg onze diensten dan het attest van afbraak tweede verblijf.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.