Print this page

Nestor Dufrane

Dokter Nestor Dufrane (°Waver, 11/01/1921 - +Schulen 10/12/2009), is gehuwd met mevrouw Josée Roelants (°Leuven 17/05/1925 - +Hasselt 16/01/2011). Samen hebben ze twee dochters Yolande en Monique en zijn ze de pleegouders van Carina.

In 1945 studeert Nestor Dufrane af aan de KU Leuven als dokter in de genees-, heel- en verloskunde.  Na enkele maanden – in 1946 - start hij zijn eerste huisartsenpraktijk in de Kerkstraat in Schulen. In de vijftiger jaren bouwt hij in dezelfde straat naast de Vrije Basisschool een villa villa Nestor Dufrane waar hij zijn huisartsenpraktijk verder zet. In deze periode is hij ook  gezondheidsinspecteur van de provincie Limburg, medisch directeur van het Provinciaal Hoger Instituut voor Verpleegkunde te Hasselt en bestuursdirecteur van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Hij is nauw betrokken bij de bouw van het ziekenhuis in Herk-de-Stad dat in 1958 geopend wordt en staat mee aan de wieg van de dienst “900”, tegenwoordig door iedereen gekend als het telefonische noodhulpnummer 100 of 112.
Op zijn initiatief bouwt men 16 mooie bejaardenhuizen ‘ARENBERGHOF’ in Schulen. Een droom maar hij is er van overtuigd dat hulpbehoevende mensen (ook) moeten kunnen genieten van een rustige oude dag in een natuurgetrouwe omgeving. Ook van mening dat vooral oudere mensen een bezoekje goed kunnen gebruiken, blijft hij  zijn oudere patiënten nog heel lang trouw.

Voor de bevolking van Schulen is dokter Dufrane niet alleen hun huisdokter bij uitstek maar ook hun hulpverlener, bemiddelaar en psycholoog. Hij is een zeer intelligente dokter, iemand die gezag uitstraalt. Daarnaast is hij een gemoedelijk man met het hart op de juiste plaats. Hij helpt waar hij kan. Dag en nacht kunnen zijn patiënten een beroep op hem doen. Als huisarts betekent hij veel voor de Schulenaren; hij kent zijn oudere bevolking als geen ander. Hij kan met bijzonder veel relativering en humor vertellen. Hij is een godsdienstig man die zijn roeping ‘dienstbaar zijn’ letterlijk ter harte neemt. Het is een man die veel van zijn dorp en haar bevolking houdt.

In een periode dat het aantal dokters nog beperkt is, zijn hun vrije uren schaars. Huisarts en bevriend met de toenmalige burgemeester Armand de Moffarts, zijn beiden regelmatig actief als schutter bij de Sint-Jansgilde van Schulen. Geregeld zoekt hij rust in zijn boerderijtje in de Beerbosstraat, destijds gekocht van de weduwe Grauls-Vandereyt. Af en toe ontvangt hij hier Schulenaren op de koffie die, net als hij, wandelingen maken in het Schulensbroek.
Een gezond milieu is voor hem uiterst belangrijk. Net zoals zijn vriend burgemeester Armand de Moffarts verzet hij zich heftig tegen milieuverontreinigingen, destijds van de waterloop de Herk. Hij neemt stalen van het water en laat ze ontleden. Zo kan hij bewijzen dat de Herk vervuild is en dat dit probleem dringend dient opgelost te worden. In 1989 wordt de vereniging Natuurpunt  Vrienden van het Schulensbroek vzw opgericht. De dokter wordt sympathisant en volgt sporadisch zelfs een vergadering.

Een gedenksteen kon niet uitblijven. In mei 2012 krijgt Dokter Dufrane een gedenksteen op het rondpunt in de Vanarenberglaan in Schulen. De inhuldiging gebeurt door burgemeester Danny Pauly in aanwezigheid van vele Schulenaren en familieleden van de dokter. Een blijvende herinnering aan het werk en de inzet van een man met een groot hart.

Gedenksteen Dokter Dufrane

Tekst: Rudo Vanhees
Fotos: Archief Rudo Vanhees

Bidprentje

Hasselt gezondheidsdienst

Schuttersgilde Sint Jan Schulen (Dokter Dufrane in de deuropening)

Residentie Dufrane op de plaats waar zijn villa heeft gestaan

 

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.