Print this page

Inname van het openbaar domein

Wat?

Bij een verhuis, werken aan uw woning, de organisatie van een evenement of het uitvoeren van grondwerken kan het zijn dat je een deel van het openbaar domein inneemt. Hiervoor moet u toestemming vragen aan de gemeente.

Wanneer het een kleine inname betreft zoals een parkeerplaats of het plaatsen van een container in de berm vraagt u een vergunning aan voor de inname van het openbaar domein (parkeerverbod).

Als de inname hinder veroorzaakt voor het verkeer vraagt u een signalisatievergunning aan. Met deze vergunning heeft u toelating om de nodige signalisatie te plaatsen om de gewijzigde verkeerssituatie aan te duiden. 

Wie?

De vergunning wordt aangevraagd door degene die de hinder zal veroorzaken, zijnde de hoofdaannemer of door een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer.

Wanneer?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • De inname van de berm, parkeerplaats,…zonder hinder. 
  De aanvraag gebeurt minstens 15 kalenderdagen voor de inname.
   
 • de inname van een deel van de rijweg, het fietspad, het voetpad,… met hinder.
  De aanvraag gebeurt minstens 30 kalenderdagen voor aanvang van de werken.
   
 • Grote wegenwerken, evenementen waarbij de rijbaan wordt onderbroken en de verkeerssituatie wijzigt.
  De aanvraag gebeurt minstens 3 maanden voor aanvang van de werken.

Waar?

De Technische Dienst staat in voor de behandeling van de aanvragen. De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina kan vinden. 

Wanneer er hinder is voor het verkeer moet u een signalisatieplan toevoegen aan de aanvraag. Dit plan mag geen schematische voorstelling zijn van een basisplan maar moet een visuele aanduiding bevatten van de verkeersborden op het stratenplan waar de werken plaatsvinden. 

Na controle en goedkeuring wordt de machtiging opgemaakt. 

Voorwaarden

De vergunning ontslaat de verkrijger niet tot het naleven van alle wettelijke bepalingen en voorschriften zoals onder meer:

 • M.B. dd. 07-05-1999
 • Standaardbestek 205 hoofdstuk X

Een signalisatievergunning zegt niets over het feit of u de werken al dan niet mag uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een verbouwing doet en er wordt daarvoor openbaar domein ingenomen voor het plaatsen van een container voor afbraakmateriaal, heeft u waarschijnlijk voorafgaand aan uw verbouwing ook een stedenbouwkundige vergunning nodig.
 

Voorwaarde voor het verkrijgen van een signalisatievergunning is dus uiteraard dat u de toelating heeft van de bevoegde overheid om de werken uit te voeren.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie u op welke wijze moeten plaatsen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

 • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, stelling,... op openbaar domein.
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
 • voor het afsluiten van (een deel van) de rijweg door geplande werken.

Waar aanvragen?

Voor het verkrijgen van een machtiging voor het plaatsen van signalisatie op de openbare weg dient u uw aanvraag voor advies over te maken aan de Technische Dienst. Slechts na goedkeuring van uw aanvraag wordt de machtiging opgemaakt.

Hoe aanvragen?

Elke aanvraag gebeurt aan de hand van het invulformulier samen met een duidelijke schets/plan van de werkzone.

Bij de inname van (een deel van) de rijbaan worden volgende documenten toegevoegd aan de aanvraag.

 • Signalisatieplan met visuele aanduiding van alle verplichte verkeersborden conform de wetgeving van de opgelegde categorie specifiek afgestemd op het werk (geen kopie van basisplannen maar toegepast op de werkelijkheid)
 • Wanneer de werken plaats vinden over meerdere straten moet er voor elke straat een afzonderlijk plan opgemaakt worden.
 • Indien nodig een omleidingsplan met visuele aanduiding van alle te plaatsen verkeersborden.
 • Waar mogelijk cat V toepassen.
 • Indien de inname gepland is langs een gewestweg goedkeuring/advies aanvragen bij AWV Limburg, district West-Limburg.       
  e-mail: wegen.limburg.districtwest@mow.vlaanderen.be
 • Ingave in Gipod (verplicht vanaf 01-07-2016) door de hoofdaannemer.

Er wordt geen vergunning afgeleverd als de signalisatie niet voldoet. Een degelijke signalisatie verhoogt de veiligheid van de weggebruikers en de werknemers binnen de werkzone.

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

OCMW

Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
tot uur
Morgen
tot uur
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.