Maak een afspraak
Print this page

Samenwerkingsverbanden

Het gemeentebestuur zetelt in tal van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Het Decreet Lokaal Bestuur, dat in voege ging op 22 december 2017, bepaalt volgens artikel 286 § 1 dat volgende besluiten en de inhoud ervan bekend moeten worden gemaakt via de gemeentelijke website:

  • de oprichtingsakte van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;
  • de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

Bekkenbestuur van het Demerbekken

Wateringen hebben geen statuten. Zij werden bij ministerieel besluit opgericht en zijn lokale openbare besturen zoals ook de gemeenten dat zijn. Het verschil met de gemeenten zit in de taak: gemeenten zijn algemene democratieën. Polders en wateringen zijn functionele democratieën. Hun taak bestaat in het voeren van een integraal waterbeheer.

Het bekkenbestuur is opgericht middels het Decreet Integraal Waterbeleid.

C.A.D. vzw

CAD statuten

Gewestelijke landmaatschappij cv

Gewestelijke Landmaatschappij statuten

Lokale Adviescommissie voor minimale levering gas en elektriciteit

Lokale Adviescommissie voor minimale levering gas en elektriciteit oprichtingbesluit

Midwest-Lim

Het doel van de vereniging is om tussen alle gemeenten een samenwerking op te zetten met het oog op de schaalvergroting om zo tegemoet te komen aan enkele knelpunten binnen haar dienstverlening en als dusdanig efficiëntiewinst na te streven. Deze knelpunten betreffen onder andere de tewerkstelling van personeel hetzij voor welbepaalde moeilijk in te vullen functies wegens onder andere een krapte op de arbeidsmarkt, hetzij voor functies die noodzakelijk of gewenst zijn in de organisatie doch waarvoor onvoldoende werk is om een deeltijdse of voltijdse functie 

De Eerstelijnszone Herkenrode – Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Herk-de-Stad, Alken –
is verantwoordelijk voor het oprichten van de vaccinatiecentra in die gemeenten. Er werd hiervoor beslist om gebruik
te maken van de bestaande juridische structuur interlokale vereniging deelplatform MIDWEST-LIM

Gemeenteraadsbeslissing opstart interlokale vereniging deelplatform Midwest-Lim

Overeenkomst Midwest-Lim

Huishoudelijk reglement deelplatform Midwest-Lim

PG Haspengouw interlokale vereniging

PG Haspengouw interlokale vereniging statuten

Schulensmeer opdrachthoudende vereniging

Schulensmeer opdrachthoudende vereniging statuten

Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg vzw

Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg statuten

Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon vzw

Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon statuten

Toerisme Limburg vzw

Toerisme Limburg statuten

Watering De Herk

Wateringen hebben geen statuten. Zij werden bij ministerieel besluit opgericht en zijn lokale openbare besturen zoals ook de gemeenten dat zijn. Het verschil met de gemeenten zit in de taak: gemeenten zijn algemene democratieën. Polders en wateringen zijn functionele democratieën. Hun taak bestaat in het voeren van een integraal waterbeheer.

Watering De Velpe

Wateringen hebben geen statuten. Zij werden bij ministerieel besluit opgericht en zijn lokale openbare besturen zoals ook de gemeenten dat zijn. Het verschil met de gemeenten zit in de taak: gemeenten zijn algemene democratieën. Polders en wateringen zijn functionele democratieën. Hun taak bestaat in het voeren van een integraal waterbeheer.

Watering Schakkebroek en Terbermen

Wateringen hebben geen statuten. Zij werden bij ministerieel besluit opgericht en zijn lokale openbare besturen zoals ook de gemeenten dat zijn. Het verschil met de gemeenten zit in de taak: gemeenten zijn algemene democratieën. Polders en wateringen zijn functionele democratieën. Hun taak bestaat in het voeren van een integraal waterbeheer.

Watering Schulensbroek

Wateringen hebben geen statuten. Zij werden bij ministerieel besluit opgericht en zijn lokale openbare besturen zoals ook de gemeenten dat zijn. Het verschil met de gemeenten zit in de taak: gemeenten zijn algemene democratieën. Polders en wateringen zijn functionele democratieën. Hun taak bestaat in het voeren van een integraal waterbeheer.

Watering Sint-Truiden

Wateringen hebben geen statuten. Zij werden bij ministerieel besluit opgericht en zijn lokale openbare besturen zoals ook de gemeenten dat zijn. Het verschil met de gemeenten zit in de taak: gemeenten zijn algemene democratieën. Polders en wateringen zijn functionele democratieën. Hun taak bestaat in het voeren van een integraal waterbeheer.

Wijk-werk Limburg projectvereniging

Wijk-Werk Limburg projectvereniging statuten

Wonen in West-Limburg interlokale vereniging

Wonen in West-Limburg interlokale vereniging statuten

Zorgraad ELZ Herkenrode

Zorgraad ELZ Herkenrode statuten

Stadhuis

Pikkeleerstraat 14 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 38 03 10
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

OCMW

Dr. Vanweddingenlaan 21 3540 Herk-de-Stad
Telefoonnummer
013 78 09 40
E-mailadres
Openingsuren
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven.